Tag: wzorcowe domy dziecka

Nowy rozdział dla domów dziecka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku ma sprawić, że duże domy dziecka stopniowo zostaną zlikwidowane, w ich miejsce powstaną małe, środowiskowe placówki liczące do 14 dzieci. Mają do nich trafiać dzieci tylko powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.