Tag: Yoko Ono

John Lennon: Pierwotny krzyk

John Lennon, pacyfista i feminista zakochany w Yoko Ono. Ale ta łagodność to duże uproszczenie, tylko część prawdy o nim. Impulsywny, porywczy, targany obsesjami. Nigdy nie pogodził się ze swoją przeszłością i pogmatwanym dzieciństwem. Nigdy nie ułożył sobie relacji z tymi, których kochał.