Tag: zaburzenia pamięci

Stan zębów pomaga zdiagnozować demencję

Otępienie to jedna z tych chorób, której wczesna diagnoza i terapia w znacznym stopniu zahamowuje

tempo rozwoju choroby, a co za tym idzie poprawia jakość życia pacjenta. Towarzystwo Alzheimer’s

Society informuje, że paradoksalnie, pierwszą osobą, która może zdiagnozować demencję jest nie

neurolog, lecz… dentysta. Zdziwieni?