Tag: zachowania nastolatka

Co czyta młodzież i dlaczego? Popkulturowe bestsellery

Termin young adults (ang. młodzi dorośli) pierwotnie był jedynie kategorią wiekową. Dzisiaj to światowy fenomen, który nie dotyczy już ani wyłącznie nastolatków, ani tylko i wyłącznie literatury. To popkulturowe zjawisko generujące milionowe zyski, kreujące gwiazdy światowego formatu i angażujące emocjonalnie nie tylko dzieciaki, ale także ich rodziców.

Gdy nastolatek nie akceptuje nowego dziecka

To, jak nastoletnie dziecko będzie postrzegało twoją ciążę, zależy w znacznym stopniu od tego, jak zapatruje się na ten fakt jego grupa rówieśnicza. Może się zdarzyć, że nastolatek zostanie wyśmiany, bo jego rodzice „to” robią. Wasza radość z pojawienia się nowego członka rodziny może nie przełożyć się na odczucia twojego dziecka. Ono może się zwyczajnie wstydzić tego faktu.

Autorytet grupy rowiesniczej

Nastolatki i autorytety rówieśnicze

Każdy dorastający człowiek zbiera wiedzę na temat świata i osób, a w okresie dorastania dokonuje gruntownego remanentu. Odrzuca to, co nie wytrzymało próby czasu, co okazało się bezwartościowe, nieprawdziwe. Pora na zakwestionowanie dotychczas znanych wartości, czyli upadek wielu narzuconych dziecku wzorów i reguł. Okres dorastania to czas, gdy na pierwszy plan wysuwają się autorytety rówieśnicze. Dlaczego? Z wielu powodów.

ucieczki z domu

Ucieczki z domu

Zbliżają się wakacje, a więc czas sprzyjający wyjazdom, tym planowanym i tym nieplanowanym. To także czas eksperymentów, także tych z dorosłością. Ucieczki nastolatków z domu są problemem, z którym stykamy się nie od dziś.

Czy to moje dziecko?! – zachowania nastolatka

Zbuntowany, trzaskający drzwiami swojego pokoju, przemądrzały. Gniewny i płaczliwy na przemian. A na dodatek ośmiela się ciebie krytykować. Co się kryje za zachowaniami dojrzewającego dziecka?