Tag: zagnięcia dzieci

Kiedy Child Alert w Polsce?

Child Alert to system szybkiego powiadamiania o zaginięciu małego dziecka. Fundacja Itaka, zabiegająca o wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce, w końcu stycznia 2012 r. złożyła w MSW projekt i raport z funkcjonowania podobnych programów w krajach Unii Europejskiej.