1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Zdrowie
 4. >
 5. Profilaktyczna mastektomia – najważniejsze pytania

Profilaktyczna mastektomia – najważniejsze pytania

(Fot.iStock)
(Fot.iStock)

O profilaktycznej mastektomii zaczęło się głośno mówić, gdy w 2013 roku Angelina Jolie zdecydowała się na operację usunięcia obu piersi. Czy Ty też o tym myślisz? Wahasz się? Na wszystkie możliwe pytania szczegółowo odpowiada dr n.med. Karolina Donocik, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej z Kliniki Dr. Szczyt – Charytonowicz.

Dr n. med. Karolina Donocik specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej. Dr n. med. Karolina Donocik specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Na czym polega profilaktyczna mastektomia?

Profilaktyka wg definicji to działania ukierunkowane na zapobieganie wystąpieniu choroby. Profilaktyczna mastektomia ma zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi i zmniejsza choć nie chroni przed nim w 100 procentach. Zabieg ten zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi o 90-95%, jest więc w rzeczywistości zabiegiem redukującym ryzyko. Profilaktyczna mastektomia może polegać na usunięciu gruczołu piersiowego wraz ze skórą piersi – amputacja prosta, na podskórnym usunięciu gruczołu piersiowego z kompleksem brodawka-otoczka i pozostawieniem reszty skóry znad gruczołu (SSM - Skin Sparing Mastectomy) lub na podskórnym usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem kompleksu brodawka-otoczka (NSM - Nipple Sparing Mastectomy). Usuwając gruczoł piersiowy preparujemy w warstwie między gruczołem, a pokrywającą go skórą. Istnieje możliwość pozostawienia niewielkiej ilości utkania gruczołowego pod skórą piersi mimo starań o jak największą radykalność w usuwaniu utkania piersi. To ryzyko jest większe w zabiegach podskórnych, dlatego właśnie mówi się o zabiegach redukujących ryzyko. Zabieg profilaktycznej mastektomii nie obejmuje ingerencji w układ chłonny pachy, czym różni się od operacji wykonywanej ze wskazań onkologicznych. Najczęściej wykonujemy zabieg NSM z jednoczasową rekonstrukcją, co pozwala uzyskać najlepszy efekt estetyczny i w swojej praktyce rzadko spotykam pacjentki, które nie chcą  jednoczasowej rekonstrukcji przy zabiegu profilaktycznym.

Jakie są wskazania do zabiegu?

Profilaktyczną mastektomię wykonujemy w kilku grupach pacjentek. Kwalifikują się do tej procedury kobiety z potwierdzoną mutacją genu BRCA1 lub BRCA2, kobiety obciążone występowaniem nowotworów w rodzinie (potwierdzenie dwóch zachorowań u krewnych pierwszego lub drugiego stopnia przed 50 rokiem życia lub trzech zachorowań w dowolnym wieku łącznie z pacjentką, stwierdzenie obustronnego – synchronicznego lub metachronicznego raka piersi u krewnych pierwszego stopnia), kobiety z obecnością zmian w piersi z potwierdzoną histopatologicznie atypią.

Najczęściej na zabieg profilaktycznej mastektomii decydują się kobiety obciążone mutacjami BRCA1 i BRCA2, u których ryzyko zachorowania na raka piersi jest duże i wynosi 60-80% w ciągu życia. To ryzyko jest różne i zależy od czynników genetycznych- rodzaju mutacji, czynników prokreacyjnych - wiek pierwszej ciąży, karmienie piersią, czynników hormonalnych - stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalnej terapii zastępczej, stylu życia – aktywność fizyczna, masa ciała. Szacuje się, że w Polsce żyje około 100 tysięcy nosicielek tych mutacji. Mutacje BRCA1/2 rozpoznajemy u kobiet z potwierdzonym już rakiem piersi lub u kobiet, u których badanie genetyczne przeprowadzono z powodu obciążenia występowaniem raka piersi i/lub jajnika w rodzinie. Innymi genami, których mutacje predysponują do wystąpienia raka piersi są na przykład geny TP53, PTEN.

Zabieg profilaktycznej mastektomii może być wykonywany w trzech różnych sytuacjach klinicznych: u pacjentek ze stwierdzoną mutacją bez rozpoznanego nowotworu, u pacjentek w trakcie leczenia z powodu raka piersi oraz u pacjentek po leczeniu raka piersi, u których potwierdzono mutację lub obciążenie rodzinnym występowaniem raka piersi lub jajnika.

Dziś w codziennej praktyce spotykamy się coraz częściej z pytaniami o profilaktyczną mastektomię ze strony kobiet z rozpoznanym rakiem jednej piersi, a nie spełniających warunków opisanych wyżej. Pacjentki te argumentują prośbę o usunięciu drugiej piersi strachem przed kolejnym zachorowaniem, chęcią uzyskania symetrii po rekonstrukcji piersi. Decyzje te są zawsze bardzo trudne i muszą być podejmowane indywidualnie.

Czy zabieg jest refundowany?

Temat celowości profilaktycznych mastektomii stał się głośny w 2013 roku, kiedy to amerykańska aktorka Angelina Jolie poddała się takiej operacji z powodu mutacji BRCA1. Sześć lat później, tzn. 9 stycznia 2019 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie umożliwiające refundacje profilaktycznej mastektomii w Polsce. Dało to zielone światło lekarzom i wyczekującym takiej możliwości kobietom. Pacjentki obciążone mutacją BRCA1 lub 2, występowaniem rodzinnym nowotworów lub z atypową zmianą w piersi mogą mieć wykonany zabieg profilaktycznej mastektomii rozliczony w ramach NFZ. W koszt takiego zabiegu wliczona jest również jednoczasowa rekonstrukcja piersi. Przed kwalifikacją do takiego zabiegu konieczne jest potwierdzenie obecności mutacji BRCA 1/2 dwoma badaniami, opinia o zasadności przeprowadzenia zabiegu profilaktycznego od specjalisty genetyka klinicznego, onkologa, chirurga onkologa i psychoonkologa.

Ile kosztuje prewencyjne usunięcie gruczołu piersiowego prywatnie?

Mimo możliwości wykonania zabiegu w ramach refundacji przez NFZ część kobiet decyduje się na zabieg w prywatnych klinikach. Wynika to z kilku przyczyn. W placówkach prywatnych jest zwykle krótszy czas oczekiwania na zabieg, a pacjentka może współdecydować o sposobie rekonstrukcji. To właśnie ta część zabiegu profilaktycznego wpływa na koszt, który waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zabiegach obustronnych. Cenę zabiegu podnosi koszt używanych siatek, matryc kolagenowych, implantów czy rekonstrukcja tkankami własnymi np. płatami wolnym z podbrzusza. NFZ nie pokrywa tak dużych kosztów zabiegu, co utrudnia ich dostępność w szpitalach państwowych.

Do jakiego specjalisty udać się na tego rodzaju operację?

Zabieg mastektomii powinien być wykonany przez chirurga onkologa lub innego chirurga z dużym doświadczeniem w chirurgii piersi, w tym w leczeniu pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi. Często przekłada się to na radykalność wykonanego zabiegu, a więc i na ewentualne ryzyko pojawienia się nowotworu w pozostawionej tkance gruczołowej.

Jakie badania należy wykonać przed interwencją?

Zabieg profilaktycznej mastektomii przeprowadza się u pacjentek po wykluczeniu raka piersi w dostępnych badaniach obrazowych. Wymogiem NFZ jest rezonans magnetyczny piersi wykonany nie wcześniej niż rok przed planowaną operacją. Konieczność takiej dokładnej przedoperacyjnej diagnostyki związana jest z innym sposobem leczenia chorych z rozpoznanym rakiem piersi. Mówiąc o tym mam na myśli nie tylko ewentualne leczenie indukcyjne, ale przede wszystkim zakres zabiegu. Profilaktyczna mastektomia obejmuje resekcję gruczołu bez ingerencji w spływ chłonki z piersi. U pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi konieczne jest wykonanie procedury usunięcia węzła wartowniczego, czyli węzła/węzłów chłonnych, który jako pierwszy zlokalizowany jest na drodze spływu chłonki z okolicy guza i może zatrzymywać komórki nowotworowe, które spływają wraz z chłonką. Po profilaktycznym usunięciu gruczołu piersiowego nie można wytypować już węzła wartowniczego. Należy więc dotrzymać wszelkich starań, żeby wykluczyć raka piersi przed zabiegiem profilaktycznym.

Oczywiście dodatkowo należy wykonać typowe badania przedoperacyjne celem kwalifikacji anestezjologicznej: morfologia, układ krzepnięcia, jonogram, rtg klatki piersiowej itd.

Jak przebiega zabieg? (Jak długo trwa, rodzaj znieczulenia, blizny itp.)

Bardzo ważne jest przedoperacyjne planowanie, które najlepiej wykonać w pozycji stojącej. To właśnie w tym momencie dokładnie oznaczamy linię cięcia, położenie implantu. Cięcie najczęściej wykonujemy w fałdzie podsutkowym na długości około 10 centymetrów. Pozwala to w bezpieczny sposób usunąć cały gruczoł piersiowy, a blizna jest mało widoczna. W przypadku dużych piersi z zaznaczoną ptozą (opadaniem) często wykorzystujemy metody redukcyjne i wraz z gruczołem usuwamy część skóry, a blizny mają kształt odwróconej litery T jak przy operacji podniesienia piersi.

Zabieg profilaktycznej mastektomii przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Czas trwania operacji jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak: wielkość piersi, sposób mastektomii i rekonstrukcji i oczywiście od tego czy zabieg dotyczy jednej czy obu piersi. I tak na przykład obustronna podskórna mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją implantami trwa około 3-4 godziny.

Część resekcyjną zabiegu rozpoczyna się od nacięcia skóry wzdłuż wcześniej zaplanowanej linii. Usuwamy gruczoł piersiowy, który oznaczamy kierunkowo i oddajemy w całości do badania histopatologicznego. Po usunięciu utkania piersi przechodzimy do części rekonstrukcyjnej zabiegu. Metod rekonstrukcji jest wiele, ale najczęściej wykorzystujemy implanty silikonowe, które możemy umiejscowić podskórnie (w miejsce gruczołu) lub pod mięśniem piersiowym. Przy rekonstrukcjach prepektoralnych często wykorzystujemy, wzmacniające tkanki nad implantem, siatki czy matryce kolagenowe. Te dodatkowe materiały wzmacniające stosujemy również w rekonstrukcjach podmięśniowych, zwłaszcza przy większej objętości używanych implantów uzupełniając dolno-boczną część pokrycia. Pacjentki zdecydowane na zabieg profilaktycznej obustronnej mastektomii dość często chcą, aby zrekonstruowane piersi były większe. Dobierając implanty możemy oczywiście to uwzględni, pamiętając o tym, że przy dużo większej objętości zakładanych implantów skóra piersi pokrywająca implant nie może mieć dużego napięcia, co może indukować powikłania z niedokrwieniem płatów skórnych włącznie. W takich przypadkach bezpieczniej jest wykonać zabieg dwuetapowo, implantując w pierwszej kolejności ekspandery, które stopniowo dopełniamy do pożądanej objętości i w następnym etapie wymieniamy na implanty.

Inną metodą rekonstrukcji piersi po zabiegach profilaktycznych jest rekonstrukcja tkankami własnymi, najlepiej tkanką tłuszczową pobraną z podbrzusza w postaci wolnych płatów skórno-tłuszczowych (DIEP). Takie zabiegi wykonuje się w nielicznych ośrodkach w Polsce. Płaty pobiera się wraz z szypułami naczyniowymi, które zespala się z naczyniami na klatce piersiowej (naczyniami piersiowymi wewnętrznymi). Do takiego zabiegu można zakwalifikować pacjentki z taką objętością tkanki podskórnej podbrzusza, która wystarczy na rekonstrukcję obu piersi. Blizny w podbrzuszu wyglądają jak blizny po abdominoplastyce (plastyce brzucha). Zabieg ten jest dużo trudniejszy i wymaga doświadczonego w mikrochirurgii zespołu. Kwalifikacja do takiej operacji musi uwzględnić obecność blizn po wcześniejszych operacjach w obrębie brzucha, dodatkowe obciążenia, np.: cukrzyca, nikotynizm.

Kolejną metodą rekonstrukcji piersi, którą możemy zaproponować pacjentkom, które nie chcą rekonstrukcji implantami jest przeszczep tłuszczu. Tłuszcz pobiera się z różnych okolic ciała i po przygotowaniu przeszczepia w loże po usuniętych piersiach. Zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie.

Jak przebiega proces rekonwalescencji?

Rekonwalescencja po zabiegu profilaktycznej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją trwa do 3 miesięcy. W tym okresie pacjentki noszą specjalny gorset pooperacyjny, a po rekonstrukcji płatami z podbrzusza dodatkowo pas przepuklinowy. Pacjentka po operacji ma zostawione dreny, które zwykle usuwamy po kilku dniach. Silniejsze dolegliwości bólowe utrzymują się przez okres 2-4 tygodni po zabiegu.  Po trzech miesiącach pacjentki mogą wrócić do czynności i aktywności z okresu przed zabiegiem.

Ile należy odczekać od mastektomii prewencyjnej do wykonania rekonstrukcji piersi?

Profilaktyczna mastektomia wykonywana jest z jednoczasową rekonstrukcją. Zabieg odtworzenia wyniosłości piersiowej odbywa się bezpośrednio po usunięciu piersi w trakcie tej samej operacji. Bardzo rzadko wykonujemy amputacje piersi bez jednoczasowej rekonstrukcji i jest to zawsze decyzja pacjentki. Na profilaktyczną amputację piersi bez rekonstrukcji decydują się czasami kobiety z wymienionymi wyżej wskazaniami, które są już po jednostronnej mastektomii i nie mają woli odtworzenia wyniosłości piersiowej.

Czy profilaktyczna mastektomia jest wykonywana coraz częściej w Europie i w Polsce?

Związek mutacji w genie BRCA1 i 2 z ryzykiem zachorowania na raka piersi znany jest od prawie 20 lat. Obecnie około 20% pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi jest kierowana do poradni genetycznych i w ten sposób rozpoznajemy nosicielstwo mutacji w rodzinie. Pozwala to na wyselekcjonowanie grupy kobiet z bardzo dużym ryzykiem zachorowania przed pojawieniem się choroby. Szacuje się, że w Polsce to około 100-150 tysięcy kobiet. Z powodu wzrostu świadomości wśród pań coraz większa ich grupa decyduje się na zabieg profilaktycznej mastektomii. Pozostała część decyduje się na regularne kontrole i badania w odstępach 6-miesięcznych.

Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Profilaktyczna mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją to duża operacja niosąca ze sobą ryzyko powikłań. Do najczęstszych powikłań należą krwiaki, infekcje wokół implantu, niedokrwienie skóry, przewlekłe surowiczaki, czyli zbiorniki chłonki wymagające punkcji, asymetrie piersi, deformacje wymagające zabiegów korekcyjnych. Tego typu powikłania nie są bardzo częste, ale pacjentka powinna być poinformowana o ryzyku ich wystąpienia i konsekwencjach, które w najgorszym przypadku wiążą się z niepowodzeniem rekonstrukcji i usunięciem implantu czy płata odtwarzającego pierś. Częściej jako niepożądana konsekwencja usunięcia gruczołu piersiowego występuje zaburzenie czucia w obrębie skóry piersi, zwłaszcza okolicy brodawki. Wpływać to może na seksualność i poczucie kobiecości, dlatego tak ważna jest rozmowa z pacjentką i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości przed podjęciem decyzji o tym zabiegu.

Na koniec odpowiadając na pytanie o zalety profilaktycznej mastektomii przytoczę słowa jednej z moich pacjentek obciążonych mutacją BRCA1:” …spokój jaki dały mi zabiegi profilaktycznego usunięcia piersi i jajników jest nieoceniony. Moja mama zmarła z powodu raka w wieku 36 lat, miałam wtedy 12 lat, dorastałam bez niej. Ja chcę żyć, być matką i cieszyć się każdym dniem nie myśląc ciągle o tym kiedy zacznę wyścig z rakiem…”.

Klinika Dr Szczyt - Charytonowicz ul. Waflowa 7A, Warszawa. www.drszczyt.pl

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze
 1. Zdrowie

Płyny do płukania jamy ustnej mogą hamować rozwój wirusa

Płyny do płukania mogą znaleźć zastosowanie w codziennej profilaktyce COVID-19, obok takich rozwiązań jak dystans społeczny, dezynfekcja rąk czy noszenie maseczek. (Fot. iStock)
Płyny do płukania mogą znaleźć zastosowanie w codziennej profilaktyce COVID-19, obok takich rozwiązań jak dystans społeczny, dezynfekcja rąk czy noszenie maseczek. (Fot. iStock)
Płyny do płukania jamy ustnej pomogą zapobiec transmisji SARS CoV-2? Badania amerykańskich naukowców dają na to szanse. Ale dentyści ostrzegają przed zbytnim optymizmem – płukanka przeciwko koronawirusowi to fake news.

Płyny do płukania jamy ustnej pomogą zapobiec transmisji SARS CoV-2? Badania amerykańskich naukowców dają na to szanse. Ale dentyści ostrzegają przed zbytnim optymizmem.  

Płukanką w koronawirusa?

Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że dwa rodzaje płynów do płukania jamy ustnej niszczą 99,9 proc. koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, zakłócając tym samym jego replikację w komórkach ludzkich.

Badania wykonane w Rutgers School of Dental Medicine w stanie New Jersey zostały opublikowane w czasopiśmie "Pathogens". Wykazano w nich m.in. że popularny płyn do płukania jamy ustnej, który kupimy w aptece czy drogerii oraz płyn na receptę z dodatkiem chlorheksydyny, są w stanie dezaktywować wirusa w ciągu nawet kilku sekund.

Badanie zostało przeprowadzone w laboratorium przy użyciu odpowiednich stężeń płynu do płukania oraz w czasie niezbędnym do kontaktu z tkankami w celu odtworzenia rzeczywistych warunków występujących w jamie ustnej.

Niektóre płukanki do higieny jamy ustnej, zawierające takie składniki, jak jodopowidon oraz nadtlenek wodoru, ograniczały przenoszenie się wirusa, ale wpływały przy tym szkodliwie na komórki jamy ustnej.

Natomiast inne płyny, m.in. z antyseptykiem o szerokim zastosowaniu - chlorheksydyną, zabiły jednostki wirusa zapewniając skuteczną ochronę przed zachorowaniem, ale były przy tym minimalnie inwazyjne dla komórek skóry. To sprawia, że preparaty te mogłyby znaleźć zastosowanie w codziennej profilaktyce COVID-19, obok takich rozwiązań jak dystans społeczny, dezynfekcja rąk czy noszenie maseczek.

Potrzeba jednak dalszych badań klinicznych, aby przetestować skuteczność płukanek pod kątem COVID-19 u człowieka. Już wcześniej m.in. niemieccy wirusolodzy molekularni, medyczni oraz naukowcy potwierdzili, że niektóre płyny dostępne powszechnie w handlu mogą unieszkodliwić wiriony i zahamować ich replikację.

Obiecujące są także możliwości płynów do płukania jamy ustnej zawierających co najmniej 0,07% CPC, czyli chlorku cetylopirydyniowego. Ten ostatni składnik nie tylko niszczy drobnoustroje, działając bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo, ale jest przy tym bezpieczny w stosowaniu.

Czy warto więc robić sobie nadzieję, że regularnie stosowane płukanki pomogą w walce z COVID-19? Nie jest to takie proste.

– Mimo pojawiających się doniesień naukowców na temat wpływu płynów do płukania jamy ustnej na mniejsze ryzyko zarażenia się COVID-19, warto sprostować, że nie jest to metoda walki z koronawirusem. Badania w laboratorium wykazały, że niektóre płyny rzeczywiście mogą szybko niszczyć koronawirusy, ale jest to działanie miejscowe w obszarze jamy ustnej i gardła. Nie wyleczą natomiast infekcji. Nie ma też jednoznacznych dowodów na to, że mogą zapobiec przenoszeniu wirusa pomiędzy ludźmi - komentuje lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Periodent w Warszawie.

Z uwagi na fakt, że wirus SARS CoV-2 odpowiedzialny za COVID-19 przenika do organizmu m.in. poprzez jamę ustną i namnaża się bezpośrednio w gruczołach ślinowych, to ostatecznym celem byłoby ustalenie, czy płukanie ust płynem o działaniu antyseptycznym i przeciwwirusowym mogłoby obniżyć, w perspektywie krótkoterminowej, ryzyko przenoszenia koronawirusa na inne osoby.

Płyny do płukania ust już od dłuższego czasu wykorzystywane są w wielu gabinetach przed zabiegami dentystycznymi, aby zmniejszyć tzw. miano wirusa u pacjentów, czyli zmniejszyć niebezpieczeństwo zakażenia innych osób. Mogą też być pomocne podczas opieki medycznej nad pacjentami cierpiącymi na COVID-19.

- Pacjent może również stosować płukanki samodzielnie, np. po powrocie do domu i ściągnięciu maseczki może umyć zęby i przepłukać je płukanką ze składnikami o właściwościach odkażających. Przy tym należy pamiętać, że płyn działa doraźnie i miejscowo, czyli w jamie ustnej i gardle – można porównać to do umycia rąk, które również dezynfekujemy odpowiednimi preparatami. Wówczas będzie to dodatkowe wsparcie, które nie zaszkodzi, a może pomóc, nie tylko w zmniejszeniu transmisji wirusa na inne osoby, ale także w walce z plagą próchnicy czy schorzeniami dziąseł – dodaje stomatolog.

Źródło: biuro prasowe Periodent Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy

 1. Zdrowie

Siła piękna w walce z chorobą

Eryka Sokólska – oficjalna makijażystka marki Max Factor oraz Małgorzata Dogoda - podopieczna Fundacji Piękniejsze Życie. (Fot. materiały prasowe)
Eryka Sokólska – oficjalna makijażystka marki Max Factor oraz Małgorzata Dogoda - podopieczna Fundacji Piękniejsze Życie. (Fot. materiały prasowe)
Fundacja Piękniejsze Życie, która pomaga kobietom przechodzącym leczenie onkologiczne, oraz firma Coty, prezentują serię tutoriali makijażowych z udziałem podopiecznych Fundacji, aby wspólnie wesprzeć pacjentki onkologiczne oraz wzmocnić siłę ich piękna w walce z chorobą.

Kluczowym założeniem projektu stworzonego przez Fundację i firmę Coty jest wzmocnienie przekazu: W chorobie można wyglądać pięknie i dzięki temu czuć się lepiej. Makijaż ma wpływ na poprawę samopoczucia, wystarczą lekko podkreślone oczy, róż na policzkach, błyszczyk lub szminka w soczystym kolorze. W czasie chemioterapii często zapominamy o kosmetykach, które mogą w tak prosty sposób podnieść nas na duchu, dodać kobiecości, zatuszować niedoskonałości. Lekarz mówi o zdrowym stylu życia, a nie wspomina, że kreska zamiast brakujących brwi może zdziałać cuda! podkreśla Małgorzata Dogoda, jedna z podopiecznych Fundacji, która wzięła udział w projekcie.

W  tutorialach wykonanych przez Erykę Sokólską – makijażystkę związaną z marką Max Factor należącą do Coty – pokazane zostały rozwiązania pozwalające z jednej strony uwydatnić atuty urody, z drugiej zaś zamaskować niedoskonałości powstałe w wyniku choroby. Można je wykonać samodzielnie w domu. Makijaż to ważny element w życiu kobiet w ogóle, ale odgrywa szczególną rolę w tak trudnym momencie, jakim jest choroba onkologiczna. W swojej pracy, ale też prywatnie, niejednokrotnie miałam do czynienia z kobietami, które podczas procesu leczenia borykały się z szeregiem problemów zarówno w sferze fizycznej, związanej z urodą, jak i w sferze psychicznej dodaje Eryka Sokólska.

Tutoriale obejmują kluczowe z punktu widzenia pacjentek onkologicznych makijażowe obszary: cerę, brwi i rzęsy. Pierwsza część materiałów poświęcona jest cerze. Eryka Sokólska z udziałem Małgorzaty Dogody, podopiecznej Fundacji Piękniejsze Życie, pokazuje jak za pomocą kosmetyków do makijażu dodać blasku i kolorytu skórze, która w wyniku terapii często jest przesuszona lub przetłuszczona, napięta i z licznymi przebarwieniami. Dwuodcinkowa seria dostarcza niezbędnych informacji o tym, jak dobrać i aplikować podkład, jaki korektor zastosować na przebarwienia, a jaki na cienie pod oczami oraz jak umiejętnie konturować twarz, aby wyglądać pięknie i dzięki temu czuć się lepiej.

Fundacja Piękniejsze Życie już od piętnastu lat wspiera kobiety, które przechodzą leczenie onkologiczne, organizując dla nich warsztaty z pielęgnacji i makijażu w szpitalach w całej Polsce. Inicjatywa ta, pomaga im radzić sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, związanymi z wyglądem. Co więcej sprawia, że wciąż mogą czuć się piękne i atrakcyjne. Warsztaty przywracają namacalne atrybuty kobiecości w trudnych momentach leczenia onkologicznego. To mały krok w drodze do zdrowienia, przerywnik podczas szpitalnej rutyny. Warsztaty to również szansa, na spotkanie w kobiecym gronie, oderwanie się na chwilę od codzienności. Kontynuując ideę wsparcia oraz definiując potrzebę dotarcia do jeszcze szerszego grona pacjentek, Fundacja Piękniejsze Życie wraz z firmą Coty oraz marką Max Factor, należącą do Coty, zainicjowała nagranie wyjątkowych tutoriali makijażowych.

Przygotowane tutoriale makijażowe pozwalają Fundacji dotrzeć do pacjentek w szpitalach, co jest obecnie praktycznie niemożliwe ze względu na sytuację związaną z pandemią, ale także otwierają szansę na dotarcie do znacznie większej grupy pacjentek onkologicznych w ogóle. Mam ogromną nadzieję że dzięki temu projektowi i stworzonym w jego ramach materiałom uda nam się dotrzeć do zdecydowanie większej liczby kobiet, nie tylko z naszej Fundacji. Co więcej, po cichu liczę na to, że takie podejście stanie się już tradycją i będzie nowym, dodatkowym sposobem dotarcia do pacjentek – mówi Katarzyna Klatt-Koryszewska, koordynator Fundacji Piękniejsze Życie.

Jesteśmy dumni że od prawie 15 lat możemy wspierać Fundację Piękniejsze Życie zarówno finansowo, jak i w postaci przekazywanych produktów czy działań partnerskich. W ramach tego projektu, wraz z marką Max Factor, realizujemy serię tutoriali makijażowych nie tylko dla podopiecznych Fundacji, lecz także dla pacjentek onkologicznych w ogóle. Mamy ogromną nadzieję że ten projekt pozwoli wesprzeć działania FPŻ i zwiększyć ich zasięg – dodaje Aleksandra Kujawska, Senior Director Corporate Affairs CEE and Russia w firmie Coty Polska.

Ależ zmiana! takie słowa padają z ust pacjentek, które uczestniczą w warsztatach makijażowych. To największy dowód na to, że małe zmiany w wyglądzie, jakich można dokonać za pomocą makijażu, potrafią czynić cuda. A uśmiech pacjentki i duma ze swoich nowych brwi czy wygładzonej cery to koło napędowe do dalszych działań. Makijaż pozwala każdej kobiecie poczuć się atrakcyjnie, szczególnie w chorobie jest pewnego rodzaju terapią, dzięki której można na nowo odkryć swoje piękno. Dbanie o siebie, o swój wygląd, pozwala poczuć się po prostu pięknie i kobieco.

 1. Zdrowie

Czy miałaś już swój Dzień na U?

15 października, w Dzień Zdrowia Piersi, startuje kolejna edycja kampanii Fundacji Rak'n'Roll zachęcająca Polki do regularnych badań. Partnerem akcji jest Avon Kontra Rak Piersi.  

Pandemia sprawia, że musimy anulować wiele naszych planów, wydarzeń i spotkań. Badania to jednak coś, czego nie warto przekładać na później. Właśnie dlatego w tym roku, już po raz kolejny, Fundacja Rak’n’Roll i Avon Kontra Rak Piersi ruszają z inicjatywą zachęcającą kobiety do profilaktycznych badań USG i zadbania o swoje zdrowie.

Wszyscy wciąż próbujemy odnaleźć się w odmienności 2020 roku i pandemii krzyżującej nasze plany. Odwołane koncerty, wyjazdy, spotkania ze znajomymi. Jest jednak wydarzenie, którego nie tylko nie musimy wykreślać z naszych kalendarzy, a wręcz warto zakreślić je sobie na czerwono – Dzień na U, czyli czas, w którym najważniejsze jest nasze zdrowie i samopoczucie. To dzień, w którym zrobimy USG, by potwierdzić zdrowie swoich piersi. Badanie USG jest całkowicie bezbolesne i trwa zaledwie kilkanaście minut. To nasze kobiece święto, z którego warto skorzystać – przekonuje Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rak’n’Roll.

Do celebracji swojego Dnia na U w tym roku dołączyło wiele gwiazd: Aleksandra Hamkało, Joanna Jabłczyńska, Barbara Wrońska, Ania Markowska i Ida Nowakowska. Dziewczyny przekonują, że troska o siebie i profilaktyka to coś, co w swoich planach warto uwzględniać zawsze na pierwszym miejscu. Ty też dodaj do kalendarza Dzień na U – wybierz gabinet w Twojej okolicy i umów się na badanie!

Do regularnego dbania o zdrowie zachęca także Avon, który dochód ze sprzedaży swoich produktów oznaczonych Różową Wstążką po raz kolejny przeznacza na dofinansowywanie badań USG. W tym roku wsparcie firmy przełożyło się na dofinansowanie 3300 badań USG piersi w 90 placówkach na terenie całego kraju. Zapisy startują 15 października, a same badania rozpoczną się już 22 października. Rejestracja jest niezwykle prosta – wystarczy wejść na stronę dziennau.pl, znaleźć Gabinet z Różową Wstążką w swojej okolicy i zapisać się online lub telefonicznie. Pełna lista gabinetów, które dołączyły do akcji znajduje się na stronie www.dziennau.pl.

Jako kobiety na co dzień jesteśmy pod presją czasu, która każe nam wybierać, co jest dla nas naprawdę ważne, na co powinniśmy poświęcić swój czas. W Avon nie mamy wątpliwości, że bez względu na wszystko, naszym priorytetem powinno być zdrowie i bezpieczeństwo. To właśnie dlatego już od wielu lat, nieustannie angażujemy się w działania, pomagające kobietom jak najlepiej zadbać o siebie. Przez wszystkie lata funkcjonowania kampanii Avon Kontra Rak Piersi dofinansowaliśmy już 50 tys. badań USG i również w tym roku ochoczo włączamy się w akcję ułatwienia dziewczynom dostępu do profilaktyki, po raz kolejny zapraszając do Gabinetów z Różową Wstążką, które czekają na Polki w całym kraju. Gorąco zachęcamy, by Dzień na U stał się corocznym rytuałem każdej kobiety i na stałe zagościł w naszych kalendarzach – dodaje Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska.

(Fot. materiały prasowe) (Fot. materiały prasowe)

 1. Zdrowie

Piersi w SPA - samobadanie, pielęgnacja, aktywność

Regularne samobadanie piersi pozwala nam poznać ich strukturę. (Fot. Getty Images)
Regularne samobadanie piersi pozwala nam poznać ich strukturę. (Fot. Getty Images)
Zobacz galerię 3 Zdjęcia

SPA to, jak chcieli starożytni, sanus per aquam, czyli, dosłownie, zdrowie przez wodę. Monika Słowińska, od 20 lat pracująca w branży kosmetyki profesjonalnej, nadaje temu terminowi nowe znaczenie. Mówi: SPA, czyli Samobadanie, Pielęgnacja, Aktywność.

Monika Słowińska wprowadziła do wielu salonów kosmetycznych w Polsce program „Piersi w SPA”. Chodzi o profilaktykę chorób piersi. „Stworzyłam kosmetyki do pielęgnacji biustu, ale wtedy kosmetyczki, które miały proponować klientkom specjalny zabieg z ich zastosowaniem, zaczęły sygnalizować, że nie jest to proste. Jest bariera wstydu. Kiedy rozmawiam z kobietami, widzę, że często wynika to z braku akceptacji swojego ciała. Czasem z lęku. Kiedyś na dużym spotkaniu – w sali było ponad 200 pań – rzuciłam pytanie: która z was myła dziś zęby? Rozległ się śmiech, wiadomo, że wszystkie to zrobiły. A która z was w ostatnim czasie badała swoje piersi? Chodziło mi zarówno o badanie palpacyjne, jak i o USG czy mammografię. Zapadła cisza, ręce podniosło 15, góra 20 kobiet. Nie mamy świadomości, jak to ważne, a nawet jeśli mamy, z jakichś powodów od takich badań uciekamy”.

Monika opracowała autorski masaż piersi połączony z samobadaniem, konsultowany przez prof. Agnieszkę Gruszfeld z warszawskiego Centrum Onkologii. „Uczymy tego kobiety. Przekonujemy, jak ważne jest, by znać mapę swoich piersi. Wtedy, przy okazji masażu, można przeprowadzić badanie. Wykonujmy też masaż dołów pachowych, bo tam też mogą umiejscowić się zmiany. Buteleczka z balsamem jest takim »przypominaczem«, jak tubka pasty do zębów.  Korzystajmy z tego” – namawia.

Balsam do pielęgnacji biustu, szyi, dekoltu oraz twarzy, preparat bogaty w naturalne składniki, m.in. nawrot lekarski i witaminę E. (Fot. materiały prasowe) Balsam do pielęgnacji biustu, szyi, dekoltu oraz twarzy, preparat bogaty w naturalne składniki, m.in. nawrot lekarski i witaminę E. (Fot. materiały prasowe)

A poza masażem – obserwujmy siebie. Co najmniej raz w miesiącu stańmy nago przed lustrem. Zwracajmy uwagę na asymetrie, wklęśnięcia, nierówności, „pomarańczową skórkę”, uciskajmy brodawki, żeby sprawdzić, czy nie ma wydzieliny z krwią. Ciało daje nam sygnały – bądźmy na nie uważne.

 1. Zdrowie

Różowa wstążka - symbol wspólnej walki

Zobacz galerię 5 Zdjęć
Już od 28 lat Różowa Wstążka i Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi są symbolami edukacji, nadziei i solidarności milionów osób z całego świata dotkniętych tą chorobą.

Co 15 sekund gdzieś na kuli ziemskiej, u jakiejś kobiety diagnozowany jest rak piersi. Osób borykających się z tą chorobą jest stanowczo zbyt wiele. Różowa Wstążka jest na całym świecie rozpoznawalnym symbolem walki z rakiem piersi. Idea kampanii szerzącej wiedzę dotyczącej tej choroby narodziła się w 1992 roku w głowie Evelyn H. Lauder, synowej Estée Lauder. Akcja od razu przyciągnęła tysiące osób na świecie, obejmując swym zasięgiem coraz szersze kręgi.

Evelyn H. Lauder (Fot. materiały prasowe Estée Lauder) Evelyn H. Lauder (Fot. materiały prasowe Estée Lauder)

Nigdy nie chodziło jednak tylko i wyłącznie o wstążkę. Zaangażowanie Evelyn w budowanie świadomości raka piersi uratowało wielu osobom życie w czasach, gdy o chorobie nie mówiono otwarcie. Evelyn wierzyła, że jeśli Różowa Wstążka stanie się symbolem walki z chorobą na całym świecie, dostarczy impulsu do rozpoczęcia debaty, poszerzenia powszechnej świadomości oraz zjednoczenia ludzi w jednym celu. I tak się stało. Różowa Wstążka zapoczątkowała wciąż rozwijający się globalny ruch, który buduje świadomość i gromadzi fundusze na ratujące ludzkie życie badania medyczne, edukację oraz opiekę lekarską.

Różowa wstążka to największy program socjalny Grupy Estée Lauder skupiający mieszkańców wszystkich zakątków globu wokół wspólnego celu – stworzenia świata wolnego od raka piersi #CzasPokonaćRakaPiersi

#RodzinaELC (Fot. materiały prasowe) #RodzinaELC (Fot. materiały prasowe)

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą codzienność i zachwiała poczuciem bezpieczeństwa nas wszystkich. Jednak czasy te stały się szczególnie ciężkie dla osób borykających się z chorobami nowotworowymi. Ta trudna sytuacja przyniosła nam jednak poczucie jedności, nadziei i wspólnoty, w ramach której łączymy nasze siły w walce z chorobą nowotworową, która nie zaczeka, aż pandemia się skończy.

Grupa Estée Lauder mocniej niż kiedykolwiek do tej pory poczuła, jak ważne jest wspieranie siebie nawzajem, badania medyczne, profilaktyka, personel medyczny i opiekunowie znajdujący się na pierwszej linii ognia walki z chorobą.

I choć jesteśmy świadomi, jak bardzo zmienił się świat, odwieczna misja Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi – wyeliminowanie choroby z naszego życia – wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.

Różowa Wstążka w Polsce

Polski oddział Estée Lauder Companies co roku, od samego początku istnienia firmy w Polsce, realizuje Kampanię na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Kampania ma wymiar edukacyjny, naukowy i finansowy.

W Polsce rak piersi wciąż zbiera za duże żniwo. Szerzenie świadomości o tej chorobie i profilaktyce jest niezwykle ważne. Według opublikowanego w 2019 roku raportu Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH w Warszawie, w latach 2010-2016 współczynnik zgonów z powodu tego nowotworu zwiększył się u nas o 7,2 proc. Specjalistom ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę. „Pewnie wiele spraw się na to składa, ale moim zdaniem u części kobiet zbyt długi jest okres od podejrzenia rozwoju raka piersi do rozpoczęcia leczenia” - powiedział PAP dr n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. nadzw. CMKP, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP w Szpitalu MSWiA w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. (Źródło: "Puls Medycyny")

Rozdaliśmy już ok. 173 mln różowych wstążek na całym świecie. (Fot. materiały prasowe Estée Lauder) Rozdaliśmy już ok. 173 mln różowych wstążek na całym świecie. (Fot. materiały prasowe Estée Lauder)

W naukowym wymiarze polska akcja wpiera badania nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1, prowadzone pod kierownictwem profesora Jana Lubińskiego, założyciela i kierownika Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

W minionym roku kontynuowaliśmy aktywnie prace w ramach programu leczenia kobiet z rakiem piersi i mutacjami BRCA1/BRCA2 za pomocą cis-platyny. Do chwili obecnej łącznie w programie leczonych było 215 pacjentek - mówi prof. Jan Lubiński. (...) Do badania włączamy pacjentki z nowotworami, które są leczone cis-platyną nie tylko przed – ale i pooperacyjnie. Ponadto do badań włączani są pacjenci z mutacjami BRCA1/BRCA2 i różnymi lokalizacjami nowotworów pozasutkowych, np. z rakami żołądka, jelita grubego, trzustki, wątroby itd. W przypadkach, w których nie jest obserwowana całkowita, a jedynie częściowa remisja guza, resztki utkania raka po leczeniu są poddawane szczegółowej analizie molekularnej co umożliwia bardziej precyzyjną personalizację leczenia”.

Kampanię może wesprzeć każdy, kto kupi produkty z Różową Wstążką. Estée Lauder Poland co roku przekazuje od 20 do 50 proc. sprzedaży wybranych produktów na badania leczenia raka piersi. W tym roku kilka marek kosmetycznych Estée Lauder Companies wspiera misję uwolnienia świata od raka piersi i przekazuje fundusze na rzecz badań nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1, prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Jak działa Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi na świecie?

Rak piersi to najczęściej diagnozowana u kobiet z całego świata choroba, które zbiera swoje żniwo szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie w większości przypadków wykrywana jest w późnych stadiach. Zaangażowanie naszej społeczności i #RodzinyELC przyczynia się do prawdziwych postępów w walce z tym nowotworem.

 • W Stanach Zjednoczonych od końca lat 80-tych ubiegłego wieku śmiertelność z powodu raka piersi spadła wśród kobiet o 40%, a dziś żyje tam ponad 3,8 mln osób, którym udało się tę chorobę pokonać.
 • Na całym świecie, dzięki wsparciu klientów, pracowników i partnerów, udało się zebrać ponad 89 mln dolarów, które przeznaczono na ratujące życie badania, edukację oraz opiekę medyczną.
 • Mobilizujemy pracowników na całym świecie do pozytywnego wpływania na społeczeństwo oraz wspólnego podejmowania działań wspierających ponad 60 organizacji walczących z rakiem piersi na całym świecie.
 • Wspieramy najbardziej obiecujące badania nad rakiem piersi prowadzone przez naukowców z całego świata oraz Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF) założoną przez Evelyn H. Lauder w 1993 roku.
Badania te obejmują swym zakresem wiele dziedzin powiązanych z nowotworami, zarówno medycznych, społecznych jak i psychologicznych. Oto kilka przykładowych obszarów:
 • opracowywanie nowych testów diagnostycznych;
 • prace nad wynalezieniem leków;
 • badania dysproporcji na świecie, w celu usprawnienia dostępu do opieki zdrowotnej w zaniedbanych społecznościach w Afryce;
 • określenie nowych strategii profilaktyki nowotworów;
 • prace nad terapiami mających na celu polepszenie jakości życia kobiet, które pokonały nowotwór, zrozumienie roli stresu wywołanego diagnozą, ich wpływ na wyniki badań pacjentek oraz jakość ich życia;
Pracownicy naukowi wspierani przez Fundację na rzecz Badań bad rakiem Piersi (Fot. materiały prasowe Estée Lauder) Pracownicy naukowi wspierani przez Fundację na rzecz Badań bad rakiem Piersi (Fot. materiały prasowe Estée Lauder)

Elizabeth Hurley, światowa ambasadorka akcji:

"Bycie częścią ruchu na rzecz wyeliminowania raka piersi z naszego życia to dla mnie źródło niesłabnącej satysfakcji. (...) Dane mi było zaobserwować wielkie postępy w badaniach, które sfinansowaliśmy oraz porozmawiać z liderami w tej dziedzinie, którzy przemawiają wspólnym głosem: musimy kontynuować finansowanie badań naukowych, terapii oraz opieki medycznej, które przybliżają nas do położenia kresu chorobie. (...) Jestem dumna, że mogę nosić Różową Wstążkę i być drobną cegiełką w globalnym ruchu, którego celem jest wyeliminowanie tej strasznej choroby raz na zawsze z naszego życia”