fbpx

Koronawirus w szkole i przedszkolu

Koronawirus w szkole i przedszkolu
Fot. materiał partnera

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po kilku miesiącach nauczania zdalnego większość szkół powróciła do nauczania w trybie stacjonarnym, mimo wciąż występowania pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z tym wielu rodziców obawia się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich dzieci w czasie panującej pandemii. Pełni obaw są także nauczyciele. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Jak wygląda nauka w szkole w czasie pandemii?

Zalecane jest, by uczeń biorący udział w lekcjach stacjonarnych był zdrowy, natomiast osoby, z którymi mieszka w jednym gospodarstwie domowym nie przebywały na kwarantannie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca z kolei, by szkoły zorganizowały nauczanie stacjonarne z możliwie najbardziej zachowanym dystansem wśród uczniów między innymi poprzez:

  • unikanie zgromadzeń,
  • różne godziny lekcji i przerw,
  • umożliwienie wejścia do szkoły innymi drzwiami,
  • ograniczenie obecności osób trzecich w placówce.

Oprócz tego obowiązują zasady podstawowej higieny osobistej (częste mycie rąk, zwłaszcza przed i po skorzystaniu z toalety oraz przed spożywaniem posiłków, używanie płynów antybakteryjnych, podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać usta).

Czy dziecko musi mieć maseczkę?

Nie ma zaleceń obowiązkowo nakazujących dzieciom noszenia maseczek w szkole i przedszkolu, zwłaszcza w czasie trwania lekcji. Niemniej uczeń, u którego obserwuje się objawy mogące wskazywać na zakażenie, powinien zasłaniać nos i usta maseczką. Część szkół wymaga zakładania maseczek np. w czasie trwania przerwy, gdy wiele dzieci ma ze sobą bliski kontakt.

Potwierdzenie zakażenia

W większości szkół utworzono specjalne pomieszczenia izolacyjne w pokoju, klasie lub części korytarza, do których kierowani są uczniowie, u których obserwuje się niepokojące objawy (gorączkę, kaszel). Następnie pracownicy placówki kontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, którzy powinni zabrać je ze szkoły. Przy podejrzeniu zainfekowania koronawirusem należy skontaktować się z odpowiednią stacją sanitarno-epidemiologiczną. Można także wykonać badanie poprzez platformę Zdrowegeny.pl. Gdy zostanie potwierdzony pozytywny wynik badania, rodzice lub Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinni natychmiast poinformować o tym fakcie dyrekcję placówki, do której uczęszcza dziecko oraz osoby, z którymi miało kontakt.

Gdy w danej szkole zostanie potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor może wprowadzić edukację w systemie zdalnym lub hybrydowym, czyli rotacyjnie poprzez tydzień kształcenia online. W praktyce z obserwacji wynika, że część placówek, w których wykonane testy potwierdziły zachorowanie na COVID-19 zostało tymczasowo zamkniętych. Nie wszystkie szkoły i przedszkola zdecydowały się na takie działania. Dyrekcja jest zobowiązana przede wszystkim do przestrzegania zasad i zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Koronawirus czy grypa? Jak je odróżnić?

Zbliża się sezon jesienno-zimowy, a co za tym idzie także sezon grypowy. Objawy grypy mogą być podobne do symptomów obecnych przy zakażeniu koronawirusem: podwyższona temperatura ciała, kaszel, gorsze samopoczucie i trudności z oddychaniem. Symptomem różnicującym mogą być zaburzenia smaku i węchu obecne jedynie przy chorobie COVID-19. Ból głowy i mięśni jest typowy dla grypy. Oba wirusy przenoszone są drogą kropelkową. Warto pamiętać, że u części osób zakażenie koronawirusem przebiega bezobjawowo. Najlepsze potwierdzenie czy mamy styczność z grypą, czy z koronawirusem SARS-CoV-2 da nam wykonanie odpowiedniego testu.