fbpx

Wytyczne dla podróżujących w związku z koronawirusem

Wytyczne dla podróżujących w związku z koronawirusem
Wytyczne dla podróżujących w związku z koronawirusem (fot. iStock)

Światowa Organizacja Zdrowia wystosowała dokument zawierający wytyczne dla osób podróżujących w związku ze stanem zagrożenia COVID-19.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, kierując się radą Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zwołanego na mocy międzynarodowych przepisów zdrowotnych uznał obecny sytuację związaną z wirusem za zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i wydał tymczasowe zalecenia.

WHO zaleca ograniczenia w zakresie podróży lub handlu do obszarów, w których występują ogniska COVID-19. Osoby, które są chore powinny unikać kontaktu z innymi, podróżowania, a zwłaszcza kontaktu z osobami starszymi i o obniżonej odporności.

Szczególnie ważne pozostają zalecenia odnoszące się do zasad higieny osobistej, które zaleca się stosować wszystkim, niezależnie od tego, czy wybierają się w podróż. Podstawą jest tutaj częste mycie rąk, szczególnie po kontakcie z wydzielinami z dróg oddechowych. Higiena rąk obejmuje albo mycie rąk wodą z mydłem (przynajmniej przez 30 sekund), albo w przypadku braku dostępu do bieżącej wody z mydłem, stosowanie płynów, które w składzie mają alkohol. Istotne jest również, aby zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką papierową podczas kaszlu lub kichania oraz natychmiastowe pozbycie się chusteczki i umycie rąk. Co istotne – warto powstrzymać się od dotykania ust, nosa, oczu i okolic twarzy.

Maska ochronna nie jest wskazana, w sytuacji, jeżeli nie występują u nas żadne objawy choroby. Choć nie ma potwierdzonych informacji, aby maski bezpośrednio chroniły przed zarażeniem – nie ma przeszkód, aby je stosować. W przypadku, gdy ich jednak używamy, warto robić to prawidłowo – odpowiednio często je wymieniać, nie dotykać masek rękoma od strony wewnętrznej i nie odkładać na powierzchnie.

Podróżni powracający z obszarów dotkniętych chorobą: północnych Włoch, Chin, Iranu oraz innych, w których potwierdzono przypadki koronawirusa powinni prowadzić samokontrolę objawów przez 14 dni i stosować się do krajowych protokołów krajów przyjmujących. Niektóre kraje mogą wymagać od powracających podróżnych poddania się kwarantannie. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak gorączka, kaszel lub trudności z oddychaniem, zaleca się podróżnym skontaktowanie się z miejscowymi dostawcami usług medycznych, najlepiej telefonicznie, i poinformowanie ich o objawach i historii podróży.

Same badania przesiewowe pod kątem temperatury, przy wyjeździe lub wjeździe, nie są skutecznym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby w skali międzynarodowej, ponieważ zakażone osoby mogą znajdować się w okresie inkubacji, a także mogą nie wykazywać widocznych objawów we wczesnym stadium choroby lub mogą dysymulować gorączkę poprzez stosowanie leków przeciwgorączkowych. Skuteczniejsze jest przekazywanie informacji o zaleceniach dotyczących profilaktyki podróżnych oraz zbieranie oświadczeń zdrowotnych po przyjeździe, wraz z danymi kontaktowymi, aby umożliwić właściwą ocenę ryzyka i ewentualne ustalenie kontaktów z przybywającymi podróżnymi.

 

 

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze