fbpx

„Dla dzieci i dla dorosłych” – wystawa o zabawie

„Dla dzieci i dla dorosłych” – wystawa o zabawie
Milorad Mica Stajcic, "Over the Rainbow", 2010/ fot. materiały prasowe

Od 7 września do 2 października 2011 we Wrocławiu odbędzie się wystawa „Dla dzieci i dla dorosłych / For Kids and Adults”. Prezentowane prace podejmują temat zabawy i gry, zjawisk bez których nie można sobie wyobrazić ludzkiej wspólnoty.
Zabawa kojarzy się wciąż z kulturą czasu wolnego, oddzieloną w nowoczesnych społeczeństwach od tego co produktywne, i jako taką, odsuniętą w sferę tego, co prywatne i niepoważne. Doświadczenia społeczne ostatnich dekad każą jednak spojrzeć na to rozdzielenie w sposób krytyczny, a na samą zabawę jako na inspirujące zdarzenie, w którym ludzie działają w sposób niezależny od społecznej kontroli oraz indywidualnej, bądź grupowej celowości, uzyskując przestrzeń upragnionej wolności.

W tym sensie wystawa nawiązuje do postulowanego przez Fryderyka Schillera w „Listach o estetycznym wychowaniu człowieka” popędu zabawy (Spieltrieb), formacyjnego procesu, który opiera się czasowi, towarzysząc życiu człowieka od początku do końca. Jacques Rancière w swojej książce „Estetyka jako polityka” dostrzegł rewolucyjny wkład tekstu Schillera w koncepcję zmiany politycznej. Jego zdaniem realna zmiana byłaby możliwa jeśli przestalibyśmy postrzegać sztukę i życie, zabawę i pracę, jako odrębne sfery.

Odnosząc się luźno do historycznych kontekstów pojęcia zabawy, wystawa sięga do jej politycznego potencjału – możliwości tworzenia wspólnoty. Pokazuje jak aktualizacja pojęć gry i zabawy w różnych dziedzinach – od literatury po architekturę – zbiegła się w czasie w naszej części Europy z istotnymi przemianami wolnościowymi (politycznymi i społecznymi), przypadającymi na przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wystawa uwidacznia również, że krytyczne znaczenie gry było kluczowe już w latach 60. i 70. Jej subwersywny potencjał ujawnił się m. in. w działaniach Fluxusu i Sytuacjonistów (z ich doświadczeń czerpały we Wrocławiu Pomarańczowa Alternatywa czy Luxus), zaś w byłej Jugosławii w sztuce licznych artystów konceptualnych.
Częścią wystawy są spotkania, wykłady i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Program na stronie: www.bwa.wroc.pl.

Otwarcie: 7 września 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 2 października 2011.

Organizatorzy: BWA Wrocław, Muzeum Sztuki Współczesnej w Belgradzie.

Ciąg dalszy wystawy nastąpi w Salonie Muzeum Sztuki Współczesnej w Belgradzie, w dniach 4 listopada – 4 grudnia 2011.