fbpx

Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

1-4, 19-22 września, 17-20 października, Tyniec k. Krakowa
Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne prezentują proste i skuteczne metody relaksacji, których uczestnicy uczą się, pokonując 3 poziomy ćwiczeń: sensomotoryczne– szczególnie zalecane przy bezsenności, depresji, zaburzeniach nerwicowych, stanach stresu, przemęczenia lub wypalenia, ćwiczenia rozwijające umiejętność wszechstronnego i swobodnego korzystania z własnej wyobraźni oraz psychoneuromięśniowe- polegające na uczeniu wybranych partii mięśni ruchów rozkurczowych poprzez ich „odpamiętywanie”. W wybranych terminach dla zainteresowanych przewidziana jest również kilkugodzinna sesja relaksacyjna w komorze solnej Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego Kopalni Soli w Wieliczce.

Prowadzący: o. Jan Paweł Konobrodzki OSB, dr Andrzej Strużyk

Informacje i zgłoszenia: Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro, tel.: 12 688 54 50, 52, faks 12 688 54 53

recepcja@bik.benedyktyni.pl,

www.benedyktyni.eu