Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. (22) 312 37 12,


Zarząd:
Katarzyna Cieplak
Tamara Surman

Główna księgowa:
Agnieszka Paluchowska a.paluchowska@zwierciadlo.pl
Księgowość:
Grażyna Rakowska, Dorota Sikora, Jolanta Ciećwierz, Katarzyna Hryciuk

Asystentka zarządu:
Sylwia Wilgocka 
s.wilgocka@zwierciadlo.pl
Sekretariat:

Kinga Łożewicz: sekretariat@zwierciadlo.pl 
tel: 22 312 37 12

Redaguje zespół

Redaktor naczelna
Katarzyna Montgomery k.montgomery@zwierciadlo.pl

Zastępcy redaktor naczelnej
Anna Bimer a.bimer@zwierciadlo.pl
Katarzyna Olkowicz k.olkowicz@zwierciadlo.pl

Sekretarz redakcji
Dariusz Janiszewski  d.janiszewski@zwierciadlo.pl

Zespół
Renata Arendt-Dziurdzikowska r.dziurdzikowska@zwierciadlo.pl
Zofia Fabianowska – Micyk z.micyk@zwierciadlo.pl
Alina Gutek a.gutek@zwierciadlo.pl
Tomasz Jastrun t.jastrun@zwierciadlo.pl
Katarzyna Lewicka-Stachowicz (uroda)  k.lewicka@zwierciadlo.pl
Dominika Zasłona (moda) d.zaslona@zwierciadlo.pl

Opracowanie graficzne

Dyrektor artystyczna
Jolanta Marcinkowska – Bierzońska j.marcinkowska@zwierciadlo.pl 

Zastępca dyrektor artystycznej
Agnieszka Narolska a.narolska@zwierciadlo.pl 

Dział grafiki

Kazimierz Kazubski – k.kazubski@zwierciadlo.pl
Ada Kujawa – a.kujawa@zwierciadlo.pl
Agnieszka Narolska – a.narolska@zwierciadlo.pl
Rafał Masłow – r.maslow@zwierciadlo.pl – Fotograf

Redakcja techniczna
Jarosław Składanek – j.skladanek@zwierciadlo.pl 

Fotoedycja
Anna Bereza a.bereza@zwierciadlo.pl
Magdalena Pędzich  foto@zwierciadlo.pl

Korekta
Małgorzata Hnat m.hnat@zwierciadlo.pl

Współpracownicy
Basia Dereń-Marzec, Wojciech Eichelberger, Zofia Fabjanowska-Micyk, Remigiusz Grzela, Anna Janko, Maja Jaszewska, Iwona Kozak, Katarzyna Miller, Marta Mizuro, Joanna Orzechowska (Paryż), Beata Pawłowicz, Justyna Pobiedzińska, Magdalena Rybak, Maciej Stuhr, Stach Szabłowski, Konrad Sztuka, Daniel Wyszogrodzki, Joanna Zientarska

Promocja

Joanna Mazur – Dyrektor Promocji i PR – tel.: +48 22 312 37 57; j.mazur@zwierciadlo.pl

Monika Brason – tel.: + 48 22 312 37 25; m.brason@zwierciadlo.pl

Ewa Kucińska –tel.: +48 22 312 37 42; e.kucinska@zwierciadlo.pl

Karolina Siewierska-Kołodziej – tel. +48 22 312 37 47; k.siewierska@zwierciadlo.pl

Dystrybucja i Produkcja

Dział dystrybucji
Mirosław Boksz – tel. 22 312 37 10; m.boksz@zwierciadlo.pl

Dyrektor ds. Produkcji
Robert Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@zwierciadlo.pl