Dyrektor ds. reklamy:
Elżbieta Hołubka tel. (22) 312 37 11
e-mail: e.holubka@zwierciadlo.pl

Specjaliści ds. reklamy magazynów Zwierciadło i Sens:

Marta Grzesik – tel. 22 312 37 13, 666 379 563 m.grzesik@zwierciadlo.pl
Ewa Pietrzykowska – tel. 22 312 37 15;  662 060 092 e.pietrzykowska@zwierciadlo.pl
Anna Ruszkowska – tel. 22 312 37 44, 664 742 101; a.ruszkowska@zwierciadlo.pl
Anna Szaluś – tel. 22 312 37 32, 694 484 228; a.szalus@zwierciadlo.pl

Portal Zwierciadlo.pl

Marzena Pachucka – tel 22 312 38 04, m.pachucka@zwierciadlo.pl
Menadżer ds. Kluczowych Klientów,

Novimedia
Justyna Badowska – tel 22 312 3756, 48 604 106 859
Menadżer ds. Kluczowych Klientów
j.badowska@novimedia.pl

Fax: (022) 312 37 20

Podstawowe informacje o tytule

  • Średni nakład: 140 000 egz.
  • Średnia sprzedaż  za  okres I-X  2013:  82 866 egz.*
  • Czytelnictwo: 662 200**
  • Objętość magazynu: 220 stron
  • Cena egzemplarzowa : 9,90 zł
  • Zwierciadło to unikalna formuła, wysoka jakość merytoryczna oraz nowoczesna i elegancka szata graficzna.
  • Znaki rozpoznawcze pisma  to jego wiarygodność  i szacunek dla czytelnika.
  • Wyjątkowi autorzy: Tomasz Jastrun, Katarzyna Miller, Wojciech Eichelberger, Artur Andrus, Szymon Majewski.
  • Czytelnicy Zwierciadła to opiniotwórcza grupa o wysokim statusie społeczno-zawodowym oraz potencjale konsumenckim.

*ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem

** Polskie Badania Czytelnictwa; I-XII 2013; CCS; wszyscy; próba : n=42 247