czwartek

Po 13 TVP Info..ogłoszenie literackiego Nobla, w studio, a na placu Napoleona nagranie dla „Panoramy”, potem wiozą mnie na Malczewskiego,  I program radia.// Do Anity, która ciągle mi pisze, że jestem wybitny i ona nie śmie.”””ja nie jestem wybitny, jestem  wicewybitny, jak w Szwejku byl wiceieprdola , porucznik Dub.”

PODYSKUTUJ: