Redakcja portalu: portal@grupazwierciadlo.pl
Sekretariat: sekretariat@grupazwierciadlo.pl: tel. 22 3123712
Kontakt z Działem Reklamy

Kontakt w sprawie Sklepu Cyfrowego 
cyfrowy@grupazwierciadlo.pl

Wydawnictwo Zwierciadło Sp z o.o.
ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa
NIP: 525-22-22-636
REGON: 017400479
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2.844.000,- PLN