Kontakt

Sekretariat: sekretariat@grupazwierciadlo.pl: tel. 22 31 23 712

ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa
NIP: 525-22-22-636
REGON: 017400479
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2.844.000,- PLN

REKLAMA

Dyrektor ds. reklamy:
Anna Szaluś – tel. 22 312 37 32, 694 484 228;
a.szalus@grupazwierciadlo.pl

Zastępca dyrektora ds. reklamy
Anna Ruszkowska – tel. 22 312 37 44, 664 742 101;
a.ruszkowska@grupazwierciadlo.pl

Specjaliści ds. reklamy magazynów Zwierciadło, Sens:
Ewa Pietrzykowska – tel. 22 312 37 15;  662 060 092
e.pietrzykowska@grupazwierciadlo.pl

Marta Grzesik – 22 312 37 13, 666 379 563
m.grzesik@grupazwierciadlo.pl

Portal Zwierciadlo.pl
Marzena Pachucka – 22 312 37 13
m.pachucka@grupazwierciadlo.pl

Zobacz cenniki reklamy, harmonogramy, specyfikacje techniczne
>>> kliknij tutaj 

Redakcja

redaktor naczelna Paulina Stolarek-Marat
dyrektor artystyczny Maciej Kałkus
sekretarz redakcji Dariusz Janiszewski

Promocja i PR

Justyna Ogłozińska- j.oglozinska@grupazwierciadlo.pl

Produkcja

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@grupazwierciadlo.pl

Redakcja

redaktor naczelna Joanna Olekszyk
dyrektor artystyczna Lena Szczesna
sekretarz redakcji Monika Stachura

Promocja i PR

Justyna Ogłozińska- j.oglozinska@grupazwierciadlo.pl

Produkcja

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@grupazwierciadlo.pl

Redaktor Prowadząca: Katarzyna Zatorska   k.zatorska@grupazwierciadlo.pl

Redaktor: Julia Berg  j.berg@grupazwierciadlo.pl

Online & E-Commerce Project Manager: Artur Winiarski  a.winiarski@grupazwierciadlo.pl

Programista: Sylwester Ciach, s.ciach@grupazwierciadlo.pl

Szef Projektu:
Magdalena Chorębała tel. +48 22 312 37 41 m.chorebala@grupazwierciadlo.pl

Dyrektor ds. handlowych:
Anna Gromadowska tel. +48 22 312 37 46 a.gromadowska@grupazwierciadlo.pl

Dział Promocji – Książki:

Magdalena Wrzosek tel. +48 603 798 616 m.wrzosek@grupazwierciadlo.pl

Fundacja Zwierciadło istnieje w ramach Wydawnictwa Zwierciadło od 2011 roku, skupiając swoje działania na muzyce i sztuce. Głównym celem jest wspieranie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych o unikalnej jakości. W swoich działaniach współpracujemy z pozostałymi działami Wydawnictwa: magazynami Zwierciadło i Sens oraz Działem książek i portalem.

Sztuki wizualne

Fundacji opiekuje się prywatną kolekcją sztuki nowoczesnej i współczesnej Jankilevitsch Collection, skupionej wokół awangardowego malarstwa abstrakcyjnego. Głównym profilem polskiej części kolekcji jest sztuka lat 50., 60. i 70. W kolekcji znajdują się m.in. prace: Wojciecha Fangora, Henryka Stażewskiego, Tadeusza Kantora oraz Teresy Pągowskiej. W swoich poszukiwaniach staramy się również zwracać uwagę na najciekawszych twórców młodszego pokolenia odnoszących się w swoich działaniach do polskich awangardzistów, stąd w Kolekcji prace Piotra Uklańskiego, Bownika, Igora Omuleckiego czy Wilhelma Sasnala.

Prace z Kolekcji wypożyczane są na wystawy w Polsce i za granicą, promując polskich twórców na całym świecie. Współpracujemy z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Młoda Polska Filharmonia

Młoda Polska Filharmonia to jedyna w Polsce młodzieżowa orkiestra dotowana z prywatnych funduszy złożona z 43 najbardziej uzdolnionych uczniów szkół muzycznych oraz studentów uczelni muzycznych. Jest ona kontynuacją programu stypendialnego Agrafka Muzyczna, zainicjowanego w 2001 roku.

Dyrektorem artystycznym i dyrygentem Młodej Polskiej Filharmonii jest wybitny muzyk Adam Klocek. Laureat „muzycznego Oscara” – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”.

Więcej na: https://zwierciadlo.pl/mpf/

Sprawozdanie Merytoryczne 2011 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2012 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2013 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2014 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2015 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2016 – pobierz

Kontakt:
Katarzyna Wąs
Prezeska Fundacji
Kuratorka Jankilevitsch Collection
k.was@grupazwierciadlo.pl

Edyta Pawlik
e.pawlik@grupazwierciadlo.pl

Fundacja Zwierciadło
Ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP 525-251-96-55