Kontakt

Sekretariat: sekretariat@grupazwierciadlo.pl: tel. 22 31 23 712

ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa
NIP: 525-22-22-636
REGON: 017400479
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2.844.000,- PLN

REKLAMA

Dyrektor ds. reklamy:
Anna Szaluś – tel. 22 312 37 32, 694 484 228;
a.szalus@grupazwierciadlo.pl

Zastępca dyrektora ds. reklamy
Anna Ruszkowska – tel. 22 312 37 44, 664 742 101;
a.ruszkowska@grupazwierciadlo.pl

Specjaliści ds. reklamy magazynów Zwierciadło, Sens:
Ewa Pietrzykowska – tel. 22 312 37 15;  662 060 092
e.pietrzykowska@grupazwierciadlo.pl

Marta Grzesik – 22 312 37 13, 666 379 563
m.grzesik@grupazwierciadlo.pl

Portal Zwierciadlo.pl
Marzena Pachucka – 22 312 37 13
m.pachucka@grupazwierciadlo.pl

Zobacz cenniki reklamy, harmonogramy, specyfikacje techniczne
>>> kliknij tutaj 

Redakcja

redaktor naczelna Paulina Stolarek-Marat
dyrektor artystyczny Maciej Kałkus
sekretarz redakcji Dariusz Janiszewski

Promocja i PR

Justyna Ogłozińska- j.oglozinska@grupazwierciadlo.pl

Produkcja

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@grupazwierciadlo.pl

Redakcja

redaktor naczelna Joanna Olekszyk
dyrektor artystyczna Lena Szczesna
sekretarz redakcji Monika Stachura

Promocja i PR

Justyna Ogłozińska- j.oglozinska@grupazwierciadlo.pl

Produkcja

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@grupazwierciadlo.pl

Redaktor prowadząca: Katarzyna Margielska, k.margielska@grupazwierciadlo.pl
Aleksandra Mijakoska,
Online & E-Commerce Project Manager Artur Winiarski,
Programista: Sylwester Ciach, s.ciach@grupazwierciadlo.pl

Szef Projektu:
Magdalena Chorębała tel. +48 22 312 37 41 m.chorebala@grupazwierciadlo.pl

Dyrektor ds. handlowych:
Anna Gromadowska tel. +48 22 312 37 46 a.gromadowska@grupazwierciadlo.pl

Dział Promocji – Książki:

Magdalena Wrzosek tel. +48 603 798 616 m.wrzosek@grupazwierciadlo.pl