Jak często musimy zmieniać pracę i dlaczego?

Kiedyś całe życie pracowało się w jednym miejscu. W tym samym pokoju, przy tym samym biurku, najczęściej na tym samym stanowisku. A dziś? Według danych z 2008 roku osoba poniżej 25 roku życia zmienia pracę średnio co 14 miesięcy! Pracownicy w wieku 25-35 lat zmieniają pracę niemal co 4 lata. Tylko najstarsi uczestnicy rynku pracy pozostają u jednego pracodawcy około 9 lat.

Jakie są najważniejsze powody tak dynamicznej sytuacji?

  • Wysokie koszty pracownika.

W jednym mieście centrum telemarketingu, w innym zarząd firmy. Zakład produkcyjny w Chinach. Oto nowa „lokalizacja” naszej firmy. Masowe zwolnienia w dużych koncernach to skutek różnicy w kosztach pracy w zależności od kraju czy miasta. Jeśli może cię zastąpić ktoś „tańszy” a twój zawód nie jest jakąś wybitną specjalizacją, wtedy niestety musisz się liczyć ze zwolnieniem. Kryzys dodatkowo nasila presję poszukiwania oszczędności. Dziś większość pracowników żyje w świadomości (lub zagrożeniu) niestabilności zatrudnienia.

  • Zmiany społeczne i technologiczne

Prawda jest również taka, że… chcemy zmieniać pracę. Chcemy się rozwijać, boimy się zostać w tyle. Pojawienie się i popularność nowych mediów powoduje, że na rynku pracy powstają zawody i branże, których nie było jeszcze, kiedy szliśmy na studia. Zawód „animator portali społecznościowych” lub „guru marketingu” to tylko wybrane przykłady dzisiejszych ofert pracy. W branży usługowej interesującą tendencją jest wzrost zapotrzebowania na opiekę społeczną (nianie, opieka nad osobami starszymi). Okazuje się zatem, że możemy posiadać kompetencje, które są przydatne na rynku pracy, nawet o tym nie wiedząc i to może nas motywować do zmiany.

  • Nietrwały związek: pracodawca-pracownik

Umowy między pracodawcą a pracownikiem oraz częściej konstruowane są w sposób który nie zapewnia pracownikom stabilności: ogranicza czas umowy lub uzależnia wynagrodzenie od efektów. Z drugiej strony nie wiąże pracownika długim okresem wypowiedzenia czy karencją (zakazem pracy w firmach o podobnym profilu po odejściu z pracy.) Efektem tego wśród młodych ludzi obserwuje się coraz mniejsze przywiązanie nie tylko do konkretnego pracodawcy, ale nawet do zawodu.