Tag: autoagresja

Byłam swoim wrogiem

Rzadko myślimy o tym, że źródłem przemocy w świecie jest przemoc wobec siebie.
Kiedy się zaczyna? Jak ją zamienić w samoakceptację?