Konferencja o budowaniu trwałych i dobrych relacji

III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW – „Na drodze ku… budowaniu trwałych i dobrych relacji”. Wstęp bezpłatny.
Sekcja Psychologii Relacji Interpersonalnych Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych „Na drodze ku… budowaniu trwałych i dobrych relacji”, która odbędzie się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dnia 27.05.2015 r., budynek 14, sala 1454, w godz. 11:30-17:00, ul. Wóycickiego 1/3.

Udział w Konferencji zapowiedział Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski (UW i UZ), pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego. Temat wystąpienia: „Zdrowie seksualne a relacje w związkach”.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Rektor UKSW Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. dr hab. Anna Latawiec oraz Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul.

Patronem medialnym został miesięcznik SENS. Patronat nad Konferencją objęli także: Burmistrz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Pan Tomasz Mencina, Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces, Samorząd Studentów UKSW, Księgarnia PSYCHE oraz WRS WFCh UKSW.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Termin zgłaszania wystąpień: 18 maja 2015 r.
Termin zapisów do udziału biernego: 22 maja 2015 r.
Zapisy pod adresem e-mail: spri.knsp.uksw@gmail.com
Wydarzenie na FB
Więcej informacji na stronie