Dokąd na weekend. Biebrzański Park Narodowy

www.esky.pl

Wyjazd w plener gwarantuje zdrowy relaks po całotygodniowym wysiłku. Doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku oferuje największy z polskich parków – Biebrzański Park Narodowy.
Teren Biebrzańskiego Parku Narodowego obejmuje niemal całą dolinę Biebrzy, od jej źródeł aż do ujścia do Narwi. Ochronę tych terenów zapoczątkowano już w latach międzywojennych, tworząc m.in. rezerwat Czerwone Bagno. Do dziś jest to unikalny obszar na skalę światową, zachował się tu prawie pierwotny obszar bagienny, nadal praktycznie bezludny. W 1993 roku tereny otaczające Biebrzę zostały uznane za park narodowy.