Najpiękniejsze rzeki w Polsce

Klub_GAJA_Rzeka_roku_2014_Fot. Ze_zgloszenia_A.Wisniewskiego

Konkurs Rzeka Roku 2014 Klubu Gaja jest formą popularyzowania działań społecznych podejmowanych dla promowania i zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych polskich rzek. Jest to ciekawy sposób na odkrywanie miejscowych wartości, a także na zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności środowiskiem naturalnym w pobliżu. Szukamy rzek bliskich sercom ludzi, inspirujących lub tych z ciekawą historią. Zgłoś swoją rzekę do konkursu.

Konkurs Rzeka Roku 2014 jest częścią programu Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja, który zachęca do poznawania i dbania o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne rzek i akwenów. Dzięki zaangażowaniu blisko 123 000 osób zaadoptowano ponad 650 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1128 miejscach w Polsce.

Rzekę do konkursu mogą zgłaszać zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: związki wędkarskie, samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2014. Spośród wszystkich zgłoszonych rzek jury wybierze 11 finalistek – poznamy je w końcu czerwca. We wrześniu 2014 jedna z nich zostanie Rzeką Roku 2014. Tytuł przypadnie zwyciężczyni w głosowaniu internetowym.

Nagrodami w konkursie są dwie statuetki Rzeki Roku 2014 – dla zgłaszającego rzekę oraz dla samorządu, na którego terenie rzeka-laureatka się znajduje.

Napłynęły już pierwsze zgłoszenia do konkursu. W jednym z nich, nadesłanym przez pana Arkadiusza Wiśniewskiego, który pięknie opisuje rzekę Bug oraz miejscowość Brańszczyk, czytamy: „(…) Bug był, jest i będzie centrum Brańszczyka. Cała historia powstania tej miejscowości oraz miejscowości sąsiednich nad Bugiem, związana jest ściśle z ta rzeką. Tędy bowiem prowadził jeden z najstarszych w Europie szlaków handlowych łączący Morze czarne z Bałtykiem (…) Historia prawdopodobnie jak Titanic, spoczywa na dnie Bugu; szczątki mostu łączącego Brańszczyk z Kamieńczykiem i wiele innych tajemnic. Może kiedyś ktoś połączy brakujące elementy układanki i stworzy historię, jaka poznają nasze dzieci, wnuki i prawnuki(…)”.

Regulamin konkursu Rzeka Roku 2014 i karta zgłoszenia na stronie Klubu Gaja