Psychologia Styl Życia Seks Parenting Moda i uroda Zdrowie Przepisy Kultura Rozwój Wróżby Diety

123rf.com
123rf.com
13 października 2014 in Praca i Finanse by redakcja

Czy pracownicy w Polsce czują się szykanowani?

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”. Podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach pracy w ciągu ostatnich 5 latach. Obydwie edycje odbywały się tuż po globalnym kryzysie ekonomicznym, ale jest między nimi zasadnicza różnica – podczas pierwszego badania kwestie równego traktowania i nękania w miejscu pracy nie były jeszcze w Polsce uregulowane prawnie. Co zmieniło się w środowisku pracy przez te kilkanaście lat i jak ukształtowała się świadomość pracowników?

Atmosfera w pracy bez zmian

W ciągu ostatnich 12 lat wzrósł procent pracowników, którzy oceniają swoją sytuację w pracy jako bardzo dobrą – z 18% do 24%. Należy jednak zauważyć, że ocena jest ściśle związana z sytuacją życiową osób badanych: lepiej w pracy czują się osoby wykształcone, pracujące w dużych miastach, zatrudnione w większych firmach oraz dobrze oceniające swoje warunki materialne. Badanie pokazuje także, że większą wagę do atmosfery przywiązują kobiety niż mężczyźni.

Różne oblicza szykan

Z porównania wyników obu badań wynika, że poziom występowania zachowań odbieranych przez pracowników jako szykany nie zmienił się istotnie. Wśród przykładów szykan badani wymieniali bardzo różne praktyki w swoim środowisku pracy, począwszy od drobnych złośliwości, plotek czy donosicielstwa ze strony kolegów, aż po poważne naruszenia przepisów Kodeksu Pracy przez przełożonych i przedstawicieli pracodawcy (np. upokarzanie, tworzenie wrogiej atmosfery, bezzasadna krytyka i podważanie kompetencji, dyskryminacja, zastraszanie zwolnieniem z pracy).

W okresie objętym badaniem znacząco zmniejszyła się częstość zastraszania pracowników zwolnieniem z pracy (z 19% do 6%) czy stosowanie niepieniężnych kar i represji (z 20% do 14%). Na stałym poziomie ok. 10% utrzymuje się niestety bezzasadne pozbawianie pracowników premii czy innych należnych składników wynagrodzenia.

Czy surowsze prawo coś zmieniło?

– Nie zgodziłabym się z tezą, że mimo coraz surowszego prawa i wzrostu świadomości pracowników, poziom szykan w środowisku pracy pozostaje na tym samym poziomie. Przede wszystkim badani odpowiadali na pytania w oparciu o swoje subiektywne odczucia, wymieniali przykłady różnych negatywnych praktyk w swoich miejscach pracy, które w raporcie zostały zebrane w grupy tematyczne. Ponadto wymienione niewłaściwe zachowania nie odnoszą się do konkretnych definicji zawartych w Kodeksie Pracy. Nie wiemy też, czy dane zachowanie przełożonego np. „bezzasadna krytyka, upokarzanie, podważanie autorytetu” było skierowane tylko do konkretnego pracownika(ów), czy też całego zespołu, czy trwało przez dłuższy czas czy też były to incydentalne. Przypadki niewłaściwego traktowania całego albo części zespołu przez przełożonego, mogą nie wyczerpywać prawnych kryteriów mobbingu konkretnego pracownika(ów), lecz być wynikiem braku kompetencji kierowniczych danego szefa zespołu i na gruncie Kodeksu Pracy zostać zakwalifikowane jako naruszenie godności pracownika czy zasad współżycia społecznego w środowisku pracy– komentuje Dorota Strzelec psycholog pracy, dyrektor firmy doradczej StaffPoland Sp. z o.o. – Oczywiście dla pracownika nie ma znaczenia, jak w świetle prawa zakwalifikujemy zachowanie odbierane przez niego jako szykany – ważne jest, że czuje on dyskomfort, pracuje mniej efektywnie i być może myśli o zmianie pracy – dodaje.

Obecnie zaledwie kilka procent polskich przedsiębiorstw wdrożyło mniej lub bardziej kompleksowe programy przeciwdziałania niewłaściwym relacjom i mobbingowi. Jeśli takich wewnętrznych regulacji i szkoleń nie ma, pracownicy nie zgłaszają pracodawcy skarg, ani nie sygnalizują przypadków niewłaściwych relacji w zespole, obawiając się represji czy utraty pracy. Natomiast na drogę sądową występują przeważnie byli pracownicy, czyli osoby, które z powodu negatywnych praktyk były zmuszone odejść z pracy bądź zostały zwolnione przez pracodawcę.

mat.pras.


madrzej-zwierciadlo-baner-900x316

Jaki jest sekret ludzi efektywnych?

Jak to jest, że niektórzy ludzie są doskonale zorganizowani, potrafią znaleźć czas dla rodziny, przyjaciół, dla swoich pasji i jednocześnie wyróżniają się dużą efektywnością w ...
bosch-problemy-z-podejmowaniem-decyzji-tytulowa-01

Masz problem z podejmowaniem decyzji? Zrób pranie

– Nie mogę już o tym teraz myśleć. Jeśli choć przez chwilę jeszcze będę się nad tym zastanawiać to zwariuję. Pomyślę o tym jutro – ...
polne_kwiaty1000

Julia Heaberlin: „Polne kwiaty” – nowy thriller psychologiczny

„Jestem bohaterką krzykliwych nagłówków i opowiadanych przy ognisku historii o duchach. Jestem jednym z czterech Polnych Kwiatów. Tym, któremu się poszczęściło.”
eb8564b_integra_probaby_eb8562b_-integra_eb8552b_integra_nebi7542baa_eb7532b_integra_13

Kuchenne inspiracje, czyli dlaczego warto wspólnie przygotowywać posiłki?

Gotowanie, choć może być bardzo kreatywną czynnością, nie każdemu sprawia przyjemność. Niezależnie jednak czy lubimy gotować czy nie, jeść trzeba. Stołowanie się na mieście może ...
zamknij [x]

POLECANE KSIĄŻKI