Świadome śnienie

sposoby na dobry sen
123rf.com

Jedna trzecia naszego życia upływa we śnie. Czy nie byłoby wspaniale umieć wykorzystać ten czas? Rozwijać umiejętności, podróżować, przeżywać rzeczy na co dzień niemożliwe. Doświadczenie świadomego śnienia jest fascynujące i jednocześnie niepokojące, może nawet budzić grozę.
Fenomen klarownego czy świetlistego śnienia stał się przedmiotem naukowych badań już na początku XX wieku. Jest też inspiracją do wielu filmów ostatniej dekady, choćby słynnej „Incepcji”.

reklama

Mądrość snów i śnienia szanowano w kulturach rdzennych mieszkańców Ameryk, stanowi ważną część nauk, jakie amerykański antropolog, Carlos Castaneda, pobierał u meksykańskiego szamana, don Juana. W buddyzmie tybetańskim mowa nawet o „jodze snu”, czyli całym zestawie wizualizacji i praktyk służących rozwijaniu tej umiejętności. W psychologii jako pierwszy snami zainteresował się Freud, ale dopiero Jung ujmował ten fenomem w szerszej perspektywie, nie ograniczając go do zaszyfrowanych fantazji seksualnych.

Współcześnie wiele podejść psychoterapeutycznych uważa sny za doskonały materiał do pracy nad rozwojem osobowości. Przejrzyste lub świadome sny różnią się jednak od zwykłych marzeń sennych tym, że rozwijamy w nich kontrolę nad naszą wizją.

Spontaniczne doświadczenie świadomego śnienia może przydarzyć się każdemu. Rozpoznajemy wtedy niespójność wizji sennej, kiedy pewne elementy układanki nie pasują do siebie. Niektóre substancje ułatwiają zachowanie świadomości we śnie, a inne wprost przeciwnie – zupełnie ja blokują. Pomocne może okazać się też prowadzenie dziennika zwykłych snów, co nakierowuje naszą uwagę na sam proces.

Warsztaty rozwijające umiejętność świadomego śnienia, wykorzystując m.in. indukcję hipnotyczną podczas kontrolowanych drzemek, prowadzi od ponad 30 lat amerykański psycholog, Michael Katz, wieloletni uczeń tybetańskich lamów. Dr Katz jest autorem przedmowy do książki „Joga snu”Czogjala Namkhai Norbu, mistrza tybetańskiej tradycji dzogczen, który ukazuje ścieżkę świadomego śnienia i udziela porad osobom odbywającym długotrwałe odosobnienia w ciemności. W październiku Katz będzie gościł w Polsce. Więcej tutaj.