Katalog dzieł wszystkich Fangora

www.wojciechfangor.org

Z inicjatywy Wojciecha Fangora powstaje rozumowany katalog dzieł wszystkich artysty pod redakcją dr Joli Goli i Katarzyny Jankowskiej-Cieślik.
Katalog będzie zawierać szczegółowe informacje na temat każdej pracy – opis, historię wystaw, bibliografię oraz w miarę możliwości miejsce przechowywania.

reklama

W pierwszym etapie opracowywane są prace malarskie, rzeźby, projekty architektoniczne i plakaty. Drugi etap obejmie prace na papierze.

Właściciele dzieł Wojciecha Fangora oraz związanych z nim zdjęć i dokumentów proszeni są o kontakt z autorkami. Na życzenie informacje będą traktowane jako poufne, gwarantujemy anonimowość.

Na stronie www.wojciechfangor.org dostępny jest formularz do zgłoszenia dzieła.

Kontakt: catalogue@wojciechfangor.org