Mioceńskie Frutti di Mare

Na zabawny pomysł wpadło krakowskie Muzeum Geologiczne: można w nim obejrzeć, jak wyglądały przed wiekami owoce morza. Plakat zapowiadający wystawę nawiązuje wręcz do reklamy restauracji.
Wystawa czasowa „Mioceńskie Frutti di mare” – dostępna jest od maja do grudnia 2012 roku. Prezentuje między innymi wyjątkowe okazy skamieniałości, które można zobaczyć po raz pierwszy w historii! Dzięki ekspozycji można zapoznać się z pamiątkami po morzu Paratetydzkim, istniejącym w południowej Polsce od 23 do 13 mln lat temu i kształtującym krajobraz, który możemy obserwować do dnia dzisiejszego, również na terenie Krakowa. Skutkiem istnienia i zaniku tego morza są między innymi złoża soli kamiennej w Bochni i w Wieliczce. Unikatowe okazy prezentowane w trakcie trwania wystawy pochodzą z dwóch kolekcji: historycznej – Zbiory Komisji Fizjograficznej PAU utworzone przed 1939 rokiem oraz prywatnej – Piotra Olejniczaka utworzonej między 1998 a 2011 rokiem.    

reklama