Wesprzyj program stypendialny Fundacji„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Zbliża się XIV Dzień Papieski. W tym roku będzie obchodzony 12 października pod

reklama

hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Z tej okazji trwa zbiórka pieniędzy na program

stypendialny, prowadzony od 14 lat przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Pomocą objętych jest już 2500 gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów z całej Polski. Stypendium towarzyszy młodemu człowiekowi od gimnazjum aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone warunki: średnia ocen w gimnazjum – minimum 4,8; pochodzenie z miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa (dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający 0,7 najniższej średniej krajowej brutto). Dzięki hojności Darczyńców liczba przyznawanych stypendiów utrzymuje się stale na wysokim poziomie.

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety: socjalny i naukowy. Za pieniądze pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić dojazd do szkoły, zakwaterowanie w bursie, zakup odzieży, itp. Pakiet naukowy przeznaczają na przykład na książki, programy komputerowe, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji i możliwości wsparcia programu stypendialnego na stronie www.dzielo.pl

Program stypendialny można wesprzeć, wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o nr.: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.