Edukacja dzieci: razem czy osobno?

123rf.com

Chłopcy i dziewczynki w jednej klasie? To dla nas – wychowanych w XX i XXI wieku sprawa oczywista i naturalna. A jeszcze wiek wcześniej pierwsze emancypantki musiały walczyć o prawa do nauki w męskim gronie – na studiach medycznych, humanistycznych i naukach ścisłych. Dla kobiet zarezerwowana była edukacja domowa: gra na pianinie, nauka francuskiego, savoir vivre i robótek ręcznych. Pierwsza uczelnia koedukacyjna powstała w USA w 1833 r.
Szkoły koedukacyjne uznajemy za nowoczesne, odpowiadające potrzebom współczesnego świata, zdobycz cywilizacyjną, dowód równouprawnienia płci. Tymczasem w początkach lat 90. ubiegłego stulecia, niespełna 30 lat po wyborze koedukacyjnego systemu edukacji pojawiły się głosy krytykujące taki system szkolnictwa.

Z czasem pomysł rozpowszechnienia edukacji zróżnicowanej stał się na tyle popularny i interesujący, że w 2011 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otworzył studia podyplomowe z zakresu edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Studia dofinansowała też Unia Europejska w ramach programu „Inwestycja w kadry”. W październiku ubiegłego roku miał miejsce Światowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej.

Gazeta kontra Instytut Badań EdukacyjnychW początkach lat 90. ubiegłego stulecia pojawiły się głosy krytykujące taki system szkolnictwa.

Początkowo, głosy krytyki były nieśmiałe, nieliczne, niszowe i ograniczone do szkół o charakterze religijnym (katolickie, muzułmańskie, protestanckie). Obecnie coraz więcej ekspertów odkrywa