Zakażenie bakterią Helicobacter pylori

123rf.com

Ocenia się, iż w Polsce ok. 80% dorosłych i ok. 30% dzieci zakażonych jest bakterią Helicobacter pylori, która kolonizuje żołądek i dwunastnicę. Badania kliniczne potwierdziły, że jest ona przyczyną ponad 90% wrzodów dwunastnicy, 60-80% wrzodów żołądka i większości przewlekłych nieżytów żołądka.
Często objawy zakażenia bakterią przypominają objawy zwykłego zatrucia pokarmowego. Po kilku dniach objawy ustępują, ale Helicobacter pylori jest od tego momentu obecna w błonie śluzowej żołądka i stanowi zagrożenie. Co więcej, brak jest jakichkolwiek niepokojących objawów, więc tylko niewielki odsetek nosicieli tej groźnej bakterii zdaje sobie sprawę z jej obecności.

reklama

Wskazaniami do badania w kierunku obecności tej bakterii są:

  • częste zgagi;
  • dyskomfort po posiłkach;
  • bóle żołądka, bóle brzucha;
  • nieskuteczność prawidłowo prowadzonej terapii wrzodu żołądka lub dwunastnicy, nawracające wrzody żołądka lub dwunastnicy;
  • powikłania w przebiegu choroby wrzodowej (np. krwawienia z przewodu pokarmowego).

Nieinwazyjne testy w kierunku Helicobacter pylori.

  1. Test oddechowy. Ureazowy test oddechowy polega na wykorzystaniu aktywności enzymatycznej ureazy wytwarzanej przez Helicobacter pylori tj. enzymu, który nie występuje naturalnie w organizmie. W badaniu, podaje się doustnie środek diagnostyczny, rozcieńczony sokiem pomarańczowym. Po 30 minutach pobierana jest próbka wydychanego powietrza. Celem testu jest wykrycie zakażenia oraz ocena skuteczności leczenia. Jest on przyjazny dla pacjenta i stanowi nieinwazyjną alternatywę dla endoskopii. Ze względu na wysoką czułość i swoistość przewyższa inne metody nieinwazyjne.
  2. Pomiar ilościowy specyficznej dla Helicobacter pylori IgG to badanie serologiczne, które we krwi wykrywa obecność reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią.
  3. Obecność bakterii w kale (antygen). Polega na wykorzystywaniu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom Helicobacter pylori obecnym w kale. Oznaczenie to pozwala na ocenę skuteczności terapii oraz wykrywanie nawrotów choroby. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić eradykację.

mat.pras. DIAGNOSTYKA