Dziś 68. rocznica Powstania Warszawskiego

City of ruins

Miało trwać kilka dni, trwało 63. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie.
68 lat temu 45-tysięczny Warszawski Okręg AK rozpoczął walkę o miasto. Wkrótce do wojska przyłączyli się mieszkańcy Warszawy. Powstanie, zaplanowane w ramach akcji „Burza”, przebiegało głównie na terenach Żoliborza, Starego Miasta, Woli, Mokotowa, Powiśla, Ochoty i Śródmieścia.

Po 63 dniach zaciekłych walk powstańcy skapitulowali. Straty były ogromne: 40 tysięcy zabitych żołnierzy, 180 tysięcy cywilów, jedna czwarta miasta zburzona. Wycofujące się wówczas z Warszawy wojska niemieckie przystąpiły do systematycznego niszczenia miasta.

Dopiero 17 stycznia 1945 roku, czekająca na prawym brzegu stolicy Armia Czerwona zdecydowała się przekroczyć Wisłę.

Poniżej film przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/MrlE99I_Q9A” frameborder=”0″ allowfullscreen” width=”100%”
height=”315″]

Ten film obejrzało już pół miliona osób.

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/Ejd2rsXoQSI” frameborder=”0″ allowfullscreen” width=”100%”
height=”315″]