Czakra korony – doświadczenie duchowe

123rf.com

Na Dalekim Wschodzie czakra ta nazywana jest lotosem o tysiącu płatkach. Reprezentuje samorealizację człowieka, rozkwit wszystkich darów i talentów. Jeśli masz z nią dobry kontakt, czujesz się częścią świata.
Siódmy ośrodek energetyczny znajduje się na czubku głowy. Związany jest z obiema półkulami mózgu oraz gruczołem szyszynki. To centrum inteligencji duchowej, rozumianej jako poszukiwanie sensu i celu własnego życia, oraz praw rządzących wszechświatem. To również zdolność człowieka do wykraczania poza własne ego, doświadczania siebie jako części istnienia. W ośrodku korony, m.in. dzięki praktyce medytacji, świadomość człowieka osiąga przebudzony stan umysłu, czyli oświecenie.

Doświadczenia transpersonalne

Czakra korony aktywizuje się najczęściej wtedy, gdy przeżywamy stany transpersonalne, czyli rodzaj przebłysku intuicji, poczucia, że jesteśmy częścią czegoś większego. Psychologia transpersonalna nazywa takie doświadczenia duchowymi lub mistycznymi. Mogą się one przydarzyć podczas medytacji, modlitwy, w chwili odczuwania radości, zakochania czy seksu z kochaną osobą, ale również w momencie rozpaczy i depresji. Niektórzy określają je jako coś w rodzaju „światełka w tunelu”, poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że wszystko się ułoży. Te stany poszerzenia świadomości mogą wyznaczyć nowy kierunek w życiu.

Harmonijnie pracująca czakra korony pozwala doświadczać energetycznego połączenia z całością istnienia. W praktyce oznacza to wewnętrzną równowagę, szacunek dla ścieżek duchowych innych ludzi i dla różnorodności światopoglądów. Osobę, u której czakra korony jest aktywna, charakteryzuje optymizm, współczucie, pokojowe nastawienie do wszystkich istot i wrażliwość na przyrodę. Jeśli wszystkie pozostałe czakry pracują harmonijnie, odczuwa radość i harmonię. Mimo wyzwań, które pojawiają się na drodze, czuje się ugruntowana, ma zaufanie do siebie i jest otwarta na rozwój.

Czakra niedoczynna

Zaburzona i mało aktywna czakra korony charakteryzuje osobę sceptycznie nastawioną do zjawisk niewyjaśnionych przez naukę. Ma krytyczny umysł i raczej pesymistyczne usposobienie. Jeśli dodatkowo jej czakra podstawy jest niedoczynna, może doświadczać chronicznego zmęczenia, depresji i poczucia osamotnienia. W takim przypadku ważne jest wzmocnienie ośrodka podstawy, aby zaczęła ponownie odczuwać chęć do życia. Warto dodać, że pracę czakry korony zaburza m.in. duża ilość alkoholu.

Czakra nadczynna

Zbyt aktywna czakra korony może powodować oddalenie od spraw cielesnych, materialnych, finansowych i zaabsorbowanie sferą duchową. Praktyka duchowa może być krokiem milowym w rozwoju człowieka, czasami jednak bywa ucieczką od realnego świata – zwłaszcza jeśli koncentruje się na niej osoba doświadczająca kryzysu, będąca po rozstaniu lub utracie pracy, próbująca ponownie odnaleźć sens życia. To zrozumiałe, że w obliczu kryzysów wycofujemy się do swojego wewnętrznego świata – potrzebujemy czasu, by skupić się na sobie. Czasami jednak ten stan oderwania od rzeczywistości przedłuża się i oddala od życia społecznego. W tym przypadku warto również pracować nad wzmocnieniem czakry korzenia – centrum naszego ugruntowania.

Artykuł pochodzi z archiwum magazynu SENS

ZOBACZ AKTUALNE WYDANIE »