Sytuacja uchodźców w Polsce

123rf.com

„Uchodźcy nie chcą tylko brać, ale mają potrzebę dawania. Traktujmy ich po prostu normalnie” – mówi Aleksandra Chrzanowska, doradczyni integracyjna w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Kim są uchodźcy w Polsce i jak im pomóc, tłumaczy w wywiadzie dla Zwierciadlo.pl
Temat uchodźców jest ostatnio bardzo głośny, ale przecież Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od dawna opiekuje się uchodźcami w Polsce. Jakie były początki stowarzyszenia?
Stowarzyszenie powstało w 2005. Od początku swojej działalności SIP zajmowało się przede wszystkim pomocą uchodźcom, skupiając się na poradnictwie prawnym, szybko uzupełnionym o poradnictwo integracyjne oraz wsparcie tłumaczeniowe. Uznaliśmy, że taka kompleksowa pomoc jest potrzebna ze względu na wyjątkowo trudną sytuację, w której znaleźli się ci ludzie. Wyzwaniem dla nich jest nie tylko nieznajomość prawa, języka, ale po prostu to, że znaleźli się – nie z własnej woli – w zupełnie nowej rzeczywistości, a ta, którą znali, jest już dla nich zamknięta. Potrzebny jest im zatem nie tylko tłumacz, ale tłumacz kulturowy, nie tylko pomoc, ale czasem poprowadzenie za rękę. Z drugiej strony, szkolimy urzędników, pomagając im zrozumieć potrzeby cudzoziemców.

reklama

Powiedziałam tu o działaniach kierowanych bezpośrednio do poszczególnych osób. Jednak prowadzimy także aktywność bardziej systemową: obserwujemy, co się dzieje w Polsce pod kątem polityki migracyjnej, definiujemy luki, problemy w przepisach, przygotowujemy raporty, rekomendacje zmian dla decydentów. Nasi przedstawiciele zasiadają w ciałach doradczych powołanych przez Prezydenta RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Administracji i Cyfryzacji. Ponadto bierzemy aktywny udział w konsultacji projektów aktów prawnych na etapie rządowym i sejmowym.

Na czym polega działalność SIP-u na co dzień?
Siedziba stowarzyszenia mieści się na warszawskiej Woli. W biurze pracuje 10 prawników i 4 doradców, którzy codziennie przyjmują cudzoziemców potrzebujących pomocy prawnej bądź związanej z ich integracją w naszym kraju. Dyżurujemy przez 5 dni w tygodniu po kilka godzin dziennie. W czasie naszej codziennej pracy biuro przedstawia się dość niecodziennie. Można tu bowiem spotkać przeróżne osoby, tzn. o różnym kolorze skóry, różnie ubrane, posługujące się różnymi językami. Prawnicy i doradcy pomagają im na miejscu, a potem zgłębiają ich sprawy, wypełniają odpowiednie dokumenty, gdy zajdzie potrzeba – reprezentują swoich klientów w sądzie. Ważnym aspektem naszej pomocy z punktu widzenia korzystających z niej obcokrajowców jest fakt, że jest ona bezpłatna.

Wiele słyszymy o uchodźcach. Co oznacza „uchodźca” według prawa polskiego?
Wolałabym najpierw przytoczyć definicję UNHCR, która jest mi najbliższa. Zgodnie z nią uchodźca to ktoś, kto ucieka z własnego kraju przed zagrożeniem życia bądź swoich wolności. W polskim prawie takich ludzi uznajemy jedynie za „kandydatów” do uzyskania ochrony międzynarodowej. Zanim ją dostaną, muszą przejść procedury weryfikacyjne. W ich wyniku mogą uzyskać status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą – w przypadku, gdy nie wykażą, że są obiektem zindywidualizowanego prześladowania, ale jednak ze względu na niestabilną sytuację ich życie może być zagrożone. Procedura weryfikacyjna może też oczywiście zakończyć się odmową przyznania jakiejkolwiek formy ochrony. Wówczas Straż Graniczna wszczyna postępowanie powrotowe. W tym czasie jednak SG zobowiązana jest także do zbadania przesłanek do przyznania prawa pobytu ze względów humanitarnych. Takimi przesłankami może być stan zdrowia obcokrajowca czy integracja jego dzieci, które w międzyczasie podjęły naukę w polskiej szkole. Należy bowiem powiedzieć, że te procedury trwają nierzadko kilkanaście miesięcy, przeciągają się nawet na lata.

Dwie pierwsze formy ochrony – status uchodźcy i ochrona uzupełniająca – dają znacznie więcej praw niż pobyt humanitarny. Przede wszystkim umożliwiają korzystanie z rocznego Indywidualnego Programu Integracyjnego (IPI), w ramach którego oferowane jest ciągłe wsparcie pracownika socjalnego, bezpłatna nauka języka polskiego, aktywizacja zawodowa oraz pomoc finansowa.

Ilu uchodźców jest dziś w Polsce i gdzie mieszkają? Kim oni są?
W ciągu ostatniej dekady średnio około 8000 osób rocznie składa wnioski o status uchodźcy, oczywiście nie wszyscy go uzyskują. W latach 2013-2014 jakąkolwiek formę ochrony przyznawano ok. 750 osobom rocznie. Jest to bardzo mała liczba. Najliczniejszą grupą składającą wnioski o nadanie statusu uchodźcy są Czeczeni (kilka tysięcy osób rocznie). Jeśli chodzi o Syryjczyków – wciąż przyjeżdża ich do nas stosunkowo mało – 200-300 osób rocznie od około 3 lat – jednak niemal wszyscy otrzymują status uchodźcy. Pozostałe nacje, które uzyskują ochronę międzynarodową, to Czeczeni, Białorusini, Afgańczycy, Irakijczycy, Egipcjanie, Somalijczycy, Erytrejczycy. O ochronę międzynarodową w Polsce stara się także dużo Ukraińców: od początku 2014 roku ok. 4500 osób i Gruzinów, jednak obu tym grupom w zasadzie nie jest ona przyznawana, nieliczni z nich mają szansę jedynie na pobyt humanitarny – przede wszystkim ze względu na dobro dzieci.