fbpx

Moczenie nocne u dzieci

Moczenie_nocne_u_dzieci
mat.pras.Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci

Eksperci szacują, że moczenie nocne dotyczy około 300 tysięcy dzieci powyżej 5 roku życia .6 czerwca w Warszawie odbędzie się bezpłatne spotkanie edukacyjne dla rodziców, których dzieci dotknięte są tym problemem.

Moczenie_nocne_u_dzieci
mat.pras.Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci

Spotkanie pod hasłem „Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!” rozpocznie się 6 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie przy ulicy Zielna 37 (wejście C, piętro V). Jest ono częścią rozpoczętej w marcu br., przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci, ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterzecedukacyjnym.

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z lekarzami specjalistami oraz uzyskać informacje na interesujące ich zagadnienia. Zgłoszenie uczestnictwa oraz więcej informacji pod numerem telefonu 500 210 107.

Moczenie nocne, według szacunków ekspertów, dotyczy około 300 tysięcy dzieci powyżej 5 roku życia. To powszechne zjawisko wywiera ogromny wpływ na jakość życia dziecka, a także funkcjonowanie całej rodziny. Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego odczuwają lęk przed kompromitacją wśród rówieśników, izolują się w swoim środowisku, mają poczucie niższej wartości. Obawiając się reakcji otoczenia, nie uczestniczą w wyjazdach grupowych wiążących się z noclegiem. Moczenie nocne stanowi problem nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziców. Ze względu na brak wystarczającej wiedzy oraz wyjątkowo wstydliwy temat, rodzice często bagatelizują objawy, zamykają się na problem, nie potrafią o nim mówić. Tym samym nie wiedzą jak postępować z dzieckiem, są sfrustrowani, rozdrażnieni i pozbawieni cierpliwości.

Problem moczenia nocnego u dzieci często jest bagatelizowany ze względu na istniejące w społeczeństwie błędne przekonania, iż jest to kwestia lenistwa lub problemów emocjonalnych oraz, że dziecko samo z tego wyrośnie. Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego trafiają do lekarza zbyt późno lub wcale, tymczasem wczesna diagnostyka i leczenie pozwala uchronić je przed poważnymi psychicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami tego schorzenia. Obecnie medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii tego zaburzenia niezależnie od jego przyczyny i może być ono rozpoczęte oraz efektywnie leczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

W 2012 roku polskie dzieci otrzymały szanse na poprawę jakości życia poprzez wypracowanie przez Zespół Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia „Wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy oraz uzyskanie dostępu do nowoczesnego, refundowanego leczenia w postaci desmopresyny. Stworzenie wytycznych miało na celu zwrócenie uwagi środowiska medycznego na istotny problem w opiece nad dziećmi, jakim jest moczenie nocne, jak również wprowadzenie jednolitego standardu postępowania zarówno przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów.

mat.prasowe Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze