Redakcja

Redakcja Zwierciadlo.pl
Magdalena Rosłaniec m.roslaniec@grupazwierciadlo.pl
Małgorzata Welman-Święcicka m.welman@grupazwierciadlo.pl
Katarzyna Margielska k.margielska@grupazwierciadlo.pl
Marta Waszkiewicz m.waszkiewicz@grupazwierciadlo.pl
Dominika Soćko d.socko@grupazwierciadlo.pl
Klaudia Mizerska k.mizerska@grupazwierciadlo.pl

Manager Projektów Internetowych
Agnieszka Kubińska a.kubinska@grupazwierciadlo.pl

Redakcja

redaktor naczelna Joanna Olekszyk
zastępca redaktor naczelnej Alina Gutek
dyrektor artystyczna Katarzyna Miśkowiec
sekretarz redakcji Dariusz Janiszewski

Redakcja

redaktor naczelna Joanna Olekszyk
dyrektor artystyczny Maciej Kałkus
sekretarz redakcji Monika Stachura