Redakcja

Redakcja Zwierciadlo.pl
Magdalena Rosłaniec m.roslaniec@grupazwierciadlo.pl
Małgorzata Welman-Święcicka m.welman@grupazwierciadlo.pl
Marta Waszkiewicz m.waszkiewicz@grupazwierciadlo.pl
Dominika Soćko d.socko@grupazwierciadlo.pl
Klaudia Mizerska k.mizerska@grupazwierciadlo.pl
Katarzyna Margielska k.margielska@grupazwierciadlo.pl

Manager Projektów Internetowych
Agnieszka Kubińska a.kubinska@grupazwierciadlo.pl

Redakcja

redaktor naczelna Joanna Olekszyk
zastępca redaktor naczelnej Alina Gutek
dyrektor artystyczna Katarzyna Miśkowiec
sekretarz redakcji Dariusz Janiszewski

Redakcja

p.o. redaktor naczelna Monika Stachura
dyrektor artystyczny Maciej Kałkus