fbpx

Jak zorganizować interesującą wycieczkę szkolną?

Wrzesień rozpoczyna sezon wycieczek szkolnych. Wspólne wyjazdy mają zintegrować dzieci i przekazać im wiedzę w alternatywny sposób. Czy faktycznie tak się dzieje?

Nudne wycieczki szkolne, na których dzieci i młodzież godzinami zwiedza muzea 
i wysłuchuje opowieści przewodników mówiących monotonnym głosem, odstraszają uczniów. Źle zorganizowana wycieczka nie tylko nie rozwinie w dziecku chęci poznawania świata, ale zniechęci je do dalszego podróżowania z kolegami. Już teraz rzadko zdarzają się wycieczki szkolne, na których obecna jest cała klasa. Kilku uczniów zazwyczaj zostaje w domach, część z powodów finansowych, część zwyczajnie nie chce jechać…Organizacja wycieczki szkolnej czy tzw. zielonej szkoły, to niełatwe zadanie, którego niestety podejmują się czasem ludzie o niewystarczających kompetencjach – to tyczy się programu wycieczki, warunków, w jakich przebywają dzieci, bezpieczeństwa takiego wyjazdu. Kwestię organizacji wycieczek szkolnych reguluje szereg aktów prawnych. Spis wytycznych koniecznych do spełnienia przez organizatora jest obszerny: nauczyciel musi przygotować kartę wycieczki, listę uczestników, zebrać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na wyjazd dzieci, przygotować harmonogram i regulamin wycieczki, zatroszczyć się o ubezpieczenie dzieci itd. Na nim spoczywa też obowiązek rezerwacji ośrodków, autokarów, sprzętu, zakupu biletów wstępu, zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu do domów, upewnienie się, czy sprzęt, z którego będą korzystać dzieci, posiada wszystkie atesty.Faktem jest też, że nauczyciele ze stażem organizacyjnym wpadają w rutynę: od lat zatrzymują się w tych samych pensjonatach, zwiedzają te same obiekty, wynajmują tych samych przewodników. Tymczasem realia się zmieniają: w miejscowości obok noclegi może oferować świeżo wyremontowany ośrodek, wśród przewodników może jest ktoś inny, łatwiej nawiązujący kontakt z młodzieżą.

„Nowoczesne formy turystyki młodzieżowej stawiają na angażowanie uczniów – spacer trasą historyczną zastępuje się grą miejską, zwiedzanie muzeum – ciekawie prowadzonymi warsztatami edukacyjnymi. Wieczorami nie zostawia się dzieci samopas, ale zaprasza na zabawy integracyjne”, wyjaśnia Kuba Marjański z Biura Turystyki Aktywnej Kompas, specjalizującego się w wypoczynku młodzieży. Aby zabawy integracyjne zainteresowały młodych ludzi, powinny mieć ciekawą formułę, angażować wszystkich uczestników, pobudzać kreatywność i wychodzić poza utarte schematy myślenia.Część szkół powierza organizację wycieczek profesjonalnym organizatorom. W takich wypadkach najlepiej by był to podmiot specjalizujący się w wypoczynku dzieci i młodzieży, śledzący trendy, na bieżąco aktualizujący bazę atrakcji i ośrodków noclegowych. Podczas tak organizowanych wyjazdów grupą opiekują się pilot, kierownik i instruktorzy programowi.