Tag: przyszłość szkoły

Na co powinna stawiać współczesna edukacja?

Świadectwo z czerwonym paskiem i pochwały wychowawców cieszą każdego rodzica, ale czy rzeczywiście oceny powinny być miernikiem rozwoju i umiejętności dzieci? Zmiany zachodzące m.in. na rynku pracy powodują, że coraz większe znaczenie, oprócz posiadanej wiedzy, mają: umiejętność współpracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność czy samodzielne rozwiązywanie problemów. Czy edukacja we współczesnych szkołach zapewnia uczniom rozwój tych kompetencji?

Czy polska szkoła jest innowacyjna?

Innowacja pedagogiczna jest od wielu lat ważnym elementem rozwoju polskiej szkoły, sformalizowanym z określoną procedurą wdrożenia, a na stronach www kuratoriów możemy znaleźć liczne przykłady realizacji innowacji pedagogicznej w wielu placówkach, na różnych etapach edukacyjnych. Czy jest to jednak wystarczający element wzmacniający rozwój polskiej oświaty? Czy rozwiązania te prowadzą do rozwoju kreatywności uczniów, umiejętności rozwiązywania przez nich problemów, przygotowania ich do życia we współczesnym świecie oraz rozwijają umiejętności cyfrowe?

Czy edukacja domowa będzie się rozwijać?

Domowa edukacja nie jest wymysłem młodego pokolenia rodziców – kiedyś dzieci były nauczane w domu przez prywatnych nauczycieli. Chodź homeschooling staje się coraz bardziej popularny, nadal należy do zjawisk niszowych i większość rodziców jeszcze o nim nie słyszała.  W jakiej sytuacji znajdują się obecnie zwolennicy domowej edukacji w Polsce i na świecie?

Wychowanie: szkoła jak marzenie

Muzyka łączy się z fizyką, szachy to przedmiot równie ważny co angielski, matematyka jest we wszystkim, a wszystko jest zabawą. Szaleństwo? Nie, zerówka.

Szkoła realna. Po co uczniom dodatkowy rok nauki w liceum?

Praktyczne nastawienie, technologie cyfrowe, psychologia, prawo.
Ćwiczenie kompetencji miękkich i komunikacji. Cztery lata nauki w realnym, ale jednak liceum. To może być świetne przygotowanie do przyszłej pracy. O pomyśle opowiada pedagog Dorota Fiett.