Tag: mężczyzna niemęski

Stereotypy płciowe a seksizm

Stereotyp to przypisywanie jakiejś osobie bądź grupie osób właściwości na podstawie cech powierzchownych. Stereotyp płciowy odnosi się do wyobrażenia na temat mężczyzn lub kobiet przyporządkowującego im poszczególne cechy wyłącznie na podstawie ich płci.

Co znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie: czy istnieje kryzys męskości?

Dla obu płci jasne jest, co oznacza bycie mężczyzną. Jednak co pokazuje wnikliwe jakościowe badanie korzystania z mediów, odbierania reklam i sposobu robienia zakupów tym, co niewątpliwie stanowi problem jest męski kryzys adaptacyjny. W gruncie rzeczy, wbrew promowanym nowoczesnym trendom, mężczyźni najlepiej pamiętają reklamy z mocno stereotypowym podziałem ról między płciami. Dalej również woleliby widzieć siebie jako maczo dla rodziny i kobiet niż postrzegać się w roli partnerskiej. Ale ta ich klasyczna tożsamość nie jest w stanie w pełni realizować się we współczesnych warunkach.