trudność w nawiązywaniu bliskich relacji z mężczyznami