Tag: zainteresowanie polityką wśród kobiet

Dopóki polityka nas nie rozłączy

Ona popiera socjalistów, on dzieli poglądy konserwatystów. Ona chce większego otwarcia, w tym również granic dla innych, on pragnie wzmocnienia niezależności państwa na arenie międzynarodowej. Ona walczy o prawo kobiet do decydowania o swoim ciele, on jest zagorzałym przeciwnikiem aborcji. Lub na odwrót. Mimo dzielących ich różnic, zakochują się w sobie i decydują zostać parą.

Czy Polacy biorą udział w wyborach?

Wolne wybory są jednym z najważniejszych elementów demokratycznego porządku społecznego. Jednak w różnych społeczeństwach poziom społecznego zainteresowania wyborami (a również ogólnego zainteresowania polityką) jest bardzo zróżnicowany. Frekwencja wyborcza zależy od tradycji kulturowej kraju, jego historii, ale także od rodzaju wyborów i systemu wyborczego: na przykład od sposobu przeliczania głosów na mandaty – czyli miejsca w parlamencie – wyjaśnia prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska z Katedry Psychologii Społecznej SWPS.

Kobiety a polityka – rozmowa o stereotypach

Jeśli porównamy udział kobiet i mężczyzn w wyborach do Sejmu w 2007 roku to okazuje się, że różnica wynosiła 6%, to znaczy, o tyle więcej głosowało mężczyzn niż kobiet. Oczywiście możemy zapytać czy różnica ta jest duża czy mała – mówi profesor Renata Siemieńska.