fbpx

Jak postrzegamy muzułmanów w Polsce?

Jak postrzegamy muzułmanów w Polsce?
fot.123rf

Fundacja Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015 r. przeprowadziły badanie na grupie 711 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów i muzułmanek oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru postaw wobec muzułmanów i muzułmanek pozwalające na rozróżnienie postaw islamofobicznych od rzetelnej, racjonalnej krytyki islamu.
Przeprowadzone badanie wykazało, że badani Polacy i Polki są negatywnie nastawieni wobec muzułmanek i muzułmanów. Deklarują wobec nich chłodne, nieprzyjazne uczucia, przy czym uczucia te są nieco pozytywniejsze w odniesieniu do muzułmanek niż muzułmanów. 73,6% osób deklarowała chłodne lub negatywne uczucia wobec muzułmanów, 57,2% do muzułmanek.

Osoby badane deklarowały wysoki poziom odczuwanego ze strony muzułmanów zagrożenia. Dwie trzecie osób twierdziło, że czułoby się nieswojo w otoczeniu muzułmanów (tj. deklarowało wysoki poziom lęku międzygrupowego). Ponad połowa badanej próby deklarowała też, że muzułmanie zagrażają ekonomicznemu dobrobytowi Polski i Polaków (zagrożenie realistyczne), polskim wartościom (zagrożenie symboliczne) oraz, że czuje się zagrożona zamachami terrorystycznymi. Ponad połowa badanych osób zgadzała się z islamofobicznymi twierdzeniami, a ponad trzy czwarte badanych zgadzało się z twierdzeniami o charakterze racjonalnej krytyki islamu.

Badanie pokazuje, że Polacy i Polki nie znają osób wyznających islam (blisko 80% uczestników badania zadeklarowało, że nie zna żadnego muzułmanina ani muzułmanki) oraz, że obraz islamu jaki posiadają jest bardzo uproszczony (skojarzenia ze słowem islam można w dużym uproszczeniu sprowadzić do trzech – „religia”, „przemoc”, „Arabowie”).

Jednym z elementów przeciwdziałania uprzedzeniom wobec muzułmanów i muzułmanek są działania edukacyjne, oraz budowanie przestrzeni do wspólnych kontaktów. Projekt Patrzę na: islam jest odpowiedzią na zwiększającą się fale nienawiści wobec wyznawców i wyznawczyń islamu. W ramach projektu w 4 miastach: Warszawa, Białystok, Lublin, Łomża) odbędą się projekcje filmów pokazujące muzułmanów i muzułmanki w innym kontekście niż terroryzm. Pokazom towarzyszą debaty.

Źródło: Postrzeganie muzułmanów w Polsce – raport z badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu Patrzę na: islam realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.