fbpx

Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów

Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów

Redakcja miesięcznika „Głos Pedagogiczny” zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Kongresie dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS, który odbędzie się 25 października w Warszawie. Patronat honorowy nad kongresem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.
Tematem ósmej edycji kongresu jest praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. Diagnoza oraz pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą czy alkoholizmem wymaga współpracy na linii szkoła – ośrodek pomocy społecznej, dlatego na kongres zaproszeni są nie tylko pedagodzy i psycholodzy szkolni, ale również pracownicy socjalni. Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się: nadkom. Wanda Mende, prof. dr hab. Henryk Mruk, sędzia Anna Maria Wesołowska, Alina Prusinowska-Marek, Renata Kałucka oraz Małgorzata Łokot.

Patronat honorowy nad kongresem objęła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, a w Komitecie Honorowym znaleźli się: Jerzy Książek, prezes Polskiego Centrum Mediacji, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje. Współorganizatorem wydarzenia są redakcje czasopism „Doradca Kierownika OPS” oraz „Pracownik Socjalny w terenie”.

Więcej informacji: kongres-pedagogow.pl