Tag: konflikt w rodzeństwie

Jak chowają się dzieci, które mają rodzeństwo – ciekawostki

Zygmunt Freud jako pierwszy zauważył, że pozycja dziecka wśród rodzeństwa ma ogromne znaczenie dla przebiegu jego dalszego życia. Na przykład pierwsze dziecko w rodzinie zwykle identyfikuje się z wartościami wyznawanymi przez rodziców, zaś młodsze stara się zająć terytorium jeszcze niezajęte przez pozostałe dzieci.

Relacje między rodzeństwem w wieku dorosłym

Podobnie jak zdarzają się szczęśliwe i udane małżeństwa, tak też istnieją zgodne i zgrane rodzeństwa. Tyle tylko, że dla większości z nas to raczej wirtualna rzeczywistość. Nieumiejętność lub niemożność dogadania się zwykle oznacza
jakiś nierozwiązany problem z przeszłości. Ale można przyjrzeć się mu dzisiaj.

Gdy rodzeństwo się nienawidzi

Kiedy konflikty między rodzeństwem świadczą o zaburzeniach w relacjach rodzinnych, a kiedy są przejawem zdrowego rozwoju osobowości? Po czym odróżnić poważną kłótnię od zwykłych rówieśniczych docinków? I najważniejsze – jak sprawić, by w domu na dobre zapanowała harmonia? Wyjaśnia ekspertka magazynu SENS Ewa Nowak.

konflikty miedzy rodzenstwem

Pomóc dziecku rozwiązać konflikt

Dzieci nie radzą sobie z konfliktami z tych samych powodów, z których nie radzą sobie z nimi dorośli. Długie pozostawanie w bardzo bliskiej relacji, jaką z pewnością są więzi, które łączą rodzeństwo, przeszkadza w jasnym widzeniu problemu. Konfliktom młodych ludzi towarzyszą niezwykle silne emocje, które przesłaniają prawdziwy obraz problemu („Ona rusza moje rzeczy, nienawidzę jej!”). Jak pomóc dziecku rozwiązać konflikt?

klotnie miedzy rodzenstwem

Kłótnie między rodzeństwem

Dzieci kłócą się nie tylko z powodu walki o uwagę rodzica. Kłócą się,
bo są ludźmi. Rolą dorosłych nie jest niedopuszczanie do konfliktów między rodzeństwem, ale mądre mediowanie.

Kogo mama kocha bardziej?

Mama pięciorga dzieci zapytana, które wyróżnia nad inne, odrzekła:
„To, które właśnie jest chore!”. Ale w przypadku, gdy faktycznie rodzice
faworyzują jedno z dzieci – tracą na tym wszyscy.