1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia
  4. >
  5. Pałac w Nieborowie. Nieborów uczy i inspiruje

Pałac w Nieborowie. Nieborów uczy i inspiruje

mat.pras. Pałac w Nieborowie
Zobacz galerię 7 Zdjęć

W Pałacu w Nieborowie właśnie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Nieborów uczy i inspiruje”, w którym udział wzięli wybitni przedstawiciele świata kultury, miedzy innymi Maja Komorowska, Ewa Kuklińska, Edyta Jungowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Olgierd Łukaszewicz, Franciszek Maśluszczak, Andrzej Biernacki i Grzegorz Śmigielski.

W programie spotkania znalazły się interaktywne zajęcia połączone ze zwiedzaniem Pałacu i jego otoczenia - ogrodów w Nieborowie (styl francuski) i w Arkadii (styl romantyczny angielski). Goście wzięli udział w warsztatach w manufakturze majoliki, podróży historycznej w formie prezentacji scenicznej pt.: „Jak Ród Książęcy Radziwiłłów swój nieborowski dom urządzał”, nocnym zwiedzaniu odrestaurowanej oranżerii (pokaz slajdów z historycznymi rycinami i szkicami ogrodów)  a także w forum dyskusyjnym o znaczeniu obiektów historycznych dla współczesnego świata kultury (dom pracy twórczej, programy artystyczne, etc.).

Pałac w Nieborowie szeroko otworzył swe podwoje dla gości zainteresowanych pięknymi tradycjami i dorobkiem kulturalnym miejsc związanych z historią Polski. Pomocne w tym zakresie stało się też wytyczenie Autostrady Wolności (Wschód-Zachód) w bliskości Pałacu (3 km od zjazdu Skierniewice- Łowicz). Teraz podróż samochodem do Nieborowa  z Warszawy trwa około 45 minut, i nieco krócej z Łodzi. Muzeum słynie z warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie pałacu, ogrodów i warsztatów majoliki. Kuratorem muzeum jest Anna Ewa Czerwińska.

Pałac w Nieborowie znany był zawsze ze swojej gościnności dla ludzi kultury.

Prawie 100 lat temu tj. od pierwszych dni I wojny światowej ówczesny właściciel dób nieborowskich książę Janusz Radziwiłł gościł w swym domu uchodźców z Królestwa Polskiego, w tym twórców polskiej kultury.

W czasie II wojny światowej Radziwiłłowie ponownie otworzyli swój dom dla uchodźców ze zniszczonej stolicy, w którym znalazło schronienie kilkanaście rodzin, głównie przedstawicieli inteligencji twórczej. Kierownictwo powstałego w lutym 1945 roku muzeum otoczyło tych ludzi opieką. Już we wrześniu 1945 roku przyjechała po raz pierwszy na dłuższy pobyt do Nieborowa Maria Dąbrowska. W ten naturalny sposób zaczęły działać w Nieborowie pokoje gościnne, sprzyja­jące podjęciu twórczości przez pracowników nauki, pisarzy i artystów rozpoczyna­jących odbudowę działalności naukowej i kulturalnej w kompletnie zrujnowanej stolicy.

Od tego czasu przez Nieborów przewinęła się plejada najznakomitszych polskich twórców nauki, kultury i sztuki. Do najczęstszych gości Nieborowa należeli między innymi Zofia Nałkowska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Xawery Dunikowski, Jan Parandowski, Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński. W latach siedemdziesiątych często gościły w Nieborowie Anna i Monika Żeromskie, Antoni Słonimski, Kazimierz Serocki, Zygmunt Mycielski, Jerzy Antczak, Jan Rybkowski. Tradycja ta przetrwała do ostatnich lat, kiedy chętnie odwiedzali Nieborów Julian Stryjkowski, Gustaw Herling-Grudziński, Ryszard Kapuściński, Sławomir Mrożek. Przebywali tu także twórcy zagraniczni, między innymi Jean Cocteau, Paul Eluard, Paul Cazin, Anna Seghers, Leopold Stokowski, Artur Rubinstein, Emilio Vedova. Z nieborowskiego azylu w latach osiemdziesiątych często korzystali, mile tu zawsze przyjmowani, opozycyjni działacze społeczno-polityczni Edward Lipiński, Tadeusz Mazowiecki, Halina Mikołajska, Janina Zakrzewska. Bywali tu podczas pobytów w kraju Zbigniew Brzeziński i Jan Nowak Jeziorański. Odwiedzały Nieborów także znane osobistości sceny światowej - Jean Poniatowski, Willi Brandt, Raisa Gorbaczow, George Bush, królowa Hiszpanii Zofia.

Wydarzeniem o wydźwięku politycznym stała się wizyta w 1961 roku sióstr prezydenta Johna Kennedy'ego - Eunice Shriver i Jean Smith, a nieco później Karoliny Lee Bouvier-Radziwiłłowej, siostry Jacqueline Kennedy, małżonki Stanisława Albrechta Radziwiłła wychowanego w Nieborowie. Pałac w Nieborowie jest także miejscem znaczących konferencji i spotkań krajowych i międzynarodowych w dziedzinie sztuki, kultury, nauki i polityki, których liczba w ciągu pół wieku narosła do ponad tysiąca. Wystarczy wspomnieć, że listę najznaczniejszych spotkań otwierają Międzynarodowa Kampania Muzealna pod egidą UNESCO z 1956 i Konferencja Okrągłego Stołu Architektów pod auspicjami ONZ z 1961 roku, a zamyka Międzynarodowa Konferencja Integracji Krajów Europy Środkowej ze Wspólnotą Europejską z października 1998 roku, przyjęta przez ówczesnego kuratora rezydencji nieborowskiej Stefana Górskiego.

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze