Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.