1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Psychologia

Czyńmy dobro dla niechcianych. Kampania Fundacji Bonifraterskiej zachęca do wspierania osób wykluczonych społecznie

W bonifraterskich DPS-ach mieszkają pełnoletni, niepełnosprawni umysłowo, głównie mężczyźni. Ci dorośli są pod wieloma względami jak dzieci – niezaradni, zależni od pomocy innych – i zasługują na godne warunki życia, profesjonalną opiekę, życzliwość, uwagę, drobne radości – mówi prezeska Fundacji Bonifraterskiej. (Fot. iStock)
Bonifratrzy w swoich placówkach opiekują się osobami potrzebującymi, są wśród nich niepełnosprawni umysłowo, niezaradni życiowo, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Kim są nie-ładni, nie-mądrzy, nie-młodzi, nie-potrzebni, nie-zaradni, nie-zdrowi – ogólnie ujmując: nie-chciani, na los których zwraca uwagę Fundacja Bonifraterska?

Osoby potrzebujące są wśród nas, choć nie zawsze to dostrzegamy. Często bowiem ludzie z różnym stopniem niepełnosprawności są „chowane” w domach lub specjalnych ośrodkach. To, że ich nie widać, nie oznacza, że ich nie ma, że nie mają potrzeb (tych najbardziej podstawowych) i że nie można uczynić ich życia lepszym.

Kampania Społeczna Fundacji Bonifraterskiej „Czyń-my dobro! dla nie-chcianych” ma zwrócić uwagę, że potrzebujący są wśród nas – często bliżej niż myślimy – i że każdy z nas może pomóc.

– Bonifratrzy w prowadzonych przez siebie DPS-ach, hospicjach, szpitalach i jadłodajniach opiekują się ludźmi w potrzebie, w tym: przewlekle chorymi, również niepełnosprawnymi umysłowo, zagrożonymi bezdomnością, wykluczeniem społecznym i seniorami, którzy wymagają stałej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia i brak samodzielności. W bonifraterskich Domach Pomocy Społecznej mieszkają pełnoletni, niepełnosprawni umysłowo, głównie mężczyźni, których los nie wzbudza takiej społecznej empatii, jak chociażby widok chorego dziecka czy akcje ratujące zwierzęta. Jednak ci dorośli są pod wieloma względami jak dzieci – niezaradni, zależni od pomocy innych – i zasługują na godne warunki życia, profesjonalną opiekę, życzliwość, uwagę, drobne radości – mówi Marta Orzełowska, prezeska Fundacji Bonifraterskiej.

– W naszym społeczeństwie świadomość istnienia osób z zaburzeniami psychicznymi jest wciąż niska. Pandemiczne ograniczenia, izolacja, osłabienie relacji międzyludzkich spowodowały, że coraz więcej ludzi boryka się ze stanami lękowymi, depresjami, wymaga pomocy specjalistów – dlatego to dobry czas, by mówić głośno m.in. o sytuacji niepełnosprawnych umysłowo – dodaje.

Komunikacja akcji została oparta na grze słów i charakterystycznym zapisie:

 • Nie-ładni: brzydcy, nieatrakcyjni fizycznie, z defektami i zwyrodnieniami;
 • Nie-mądrzy: chorzy psychicznie, niepełnosprawni intelektualnie;
 • Nie-młodzi: osoby w podeszłym wieku;
 • Nie-potrzebni: wykluczeni, bezdomni;
 • Nie-zaradni: osoby nieradzące sobie w życiu, biedne;
 • Nie-zdrowi: chorzy, niepełnosprawni, potrzebujący stałej opieki;
 • Nie-chciani: dopełnienie do wszystkich ww. grup, osoby, które potrzebują pomocy innych.

Osobami z zaburzeniami psychicznymi opiekują się bracia bonifratrzy, którzy, obok innych ślubów zakonnych, składają także śluby szpitalnictwa. Wśród nich są lekarze, psycholodzy i psychiatrzy, rehabilitanci, ratownicy medyczni i farmaceuci. Żyją zgodnie ze słowami Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Szpitalnego Bonifratrów: „Bracia, czyńcie dobro!”.

Celem kampanii społecznej jest uświadomienie społeczeństwu faktu istnienia coraz liczniejszej grupy społecznej: osób z zaburzeniami psychicznymi, i naświetlenie problemów, z jakimi się borykają się podopieczni bonifraterskich placówek (DPS-ów, hospicjów, szpitali, jadłodajni) oraz ich opiekunowie.

Dzielenie się dobrem procentuje. Razem możemy więcej.

Fundacja Bonifraterska to organizacja pożytku publicznego o profilu charytatywno-opiekuńczym. Powołana, by wspierać prowadzone przez bonifratrów placówki, w tym m.in. DPS-y, jadłodajnie i placówki medyczne. Fundacja wspiera działalność zakładów opieki zdrowotnej, działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promuje inicjatywy zmierzające do poprawy jakości usług medycznych. Powyższe cele realizowane są poprzez finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczonych usług, współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi oraz prowadzanie działalności gospodarczej.

Obecnie fundacja prowadzi zbiórkę pieniędzy z 1 proc., darczyńcy mogą też wybrać wsparcie konkretnego dzieła. Bonifratrzy przyjmują też pomoc rzeczową, np. łóżka szpitalne, sprzęt rehabilitacyjny, materiały remontowe czy środki ochrony osobistej. Szukają również wolontariuszy do pomocy w swoich placówkach. Więcej informacji o fundacji na stronie fundacjabonifraterska.org.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze