fbpx

Młodzi a polityka: czy młodzi ludzie głosują w wyborach?

Młodzi a polityka: czy młodzi ludzie głosują w wyborach?
fot.123rf

Młode osoby mają w ostatnich latach bardzo niski udział w życiu społecznym i politycznym. Frekwencja wyborcza wśród młodych Polaków jest słaba, ale podobnie jest w innych krajach.

Dlaczego młodzi ludzie nie interesują się polityką?

– Dzieje się tak ze względu na to, że realizują inne zadania rozwojowe: skoncentrowani są na własnej edukacji, szukają miejsca pracy a jak je mają, koncentrują się na jej utrzymaniu, szukają życiowych partnerów. Mają wiele atrakcyjnych zajęć, które odciągają ich od polityki, a także od udziału w wyborach – wyjaśnia prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska z SWPS – Pytani przez ankieterów o powody nieobecności przy urnie zwykle odpowiadają: „polityka mnie nie interesuje”, „nie mam czasu”, „mam ciekawsze zajęcia”.

Wśród młodych osób obserwuje się nie tyle niechęć do polityki, co brak zainteresowania. Zdecydowana większość z nich jest politycznie bierna. – Bardzo rzadko aktywnie popierają jakieś ugrupowanie polityczne i działają na jego rzecz, nie podpisują żadnych petycji, rzadko uczestniczą w protestach. I chociaż 11 listopada corocznie widzimy w telewizji głównie młodych demonstrantów, to nie jest to prawdziwy obraz masowego politycznego zaangażowania młodych Polaków. W 2011 r. osoby między 18 a 25 r.ż. deklarowały średnio udział w 1 aktywności politycznej w okresie minionego roku. Co więcej, nasze badania wykazują, że jeżeli młodzi podejmują jakąś aktywność polityczną, to czynią to raczej z powodów temperamentalnych i osobowościowych niż ze względu na poglądy polityczne i stosunek do demokracji – dodaje prof. Skarżyńska – Aktywni politycznie młodzi ludzie różnią się od biernych przede wszystkim większą otwartością na doświadczenia, potrzebą doznawania wrażeń i ekstrawersją.

Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska: Kierownik Katedry Psychologii Społecznej SWPS.
Kierownik Pracowni Psychologii Politycznej Instytutu Psychologii PAN.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze