fbpx

V ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych – Warszawa 21.10.2011r.

W związku z obowiązującą od 1 września 2011 r. nową formułą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kongres poświęcony będzie zagadnieniom pracy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.
W jaki sposób rozpoznawać niepowodzenia edukacyjne i ich przyczyny? Jak im przeciwdziałać? Jak najlepiej motywować ucznia do nauki? Jak rozpoznawać sygnały mogące świadczyć o kryzysie lub traumie? Jak rozwijać uzdolnienia ucznia we współpracy z rodzicami? – na te oraz inne pytania udzielą odpowiedzi wybitni specjaliści z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie:

  • Podczas kongresu zostanie pokazane, na przykładach, jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych oraz ze szczególnych uzdolnień.
  • Uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji ze specjalistami od problemów wzbudzających najwięcej wątpliwości w pracy z takimi uczniami.
  • Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów z gotową dokumentacją na potrzeby Zespołu oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
  • Kongres jest także okazją do zdobycia cennych nagród rzeczowych i książkowych.

W czasie Kongresu wystąpią m.in. eksperci:

  • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska – psycholog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Psychologii. Autorka licznych publikacji, m.in. napisanej wspólnie z prof. M. Ledzińską „Jak się uczyć?”.
  • Prof. dr hab. Maria Ledzińska – psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Autorka licznych publikacji, m. in. napisanej wraz z prof. E. Czerniawską książki „Jak się uczyć?”.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: www.kongres-pedagogow.pl