Gracze, Andrzej Chyra, Opera Bałycka, fot. Sebastian Wikła2