Dawny Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB, fot. Michał Radwański