Tomasz Stańko i Anna Bimer – redaktor naczelna Zwierciadła fot: www.sportografia.pl