fbpx

Dzień Praw Zwierząt 2013

Dzien_praw_zwierzat
fot. materiały prasowe Klub Gaja

W Dzień Praw Zwierząt 2013 Klub Gaja zachęca do rezygnacji z posiłków mięsnych. To realne działanie na rzecz praw zwierząt masowo wykorzystywanych przez przemysł.

Hodowla żywego inwentarza na mięso, mleko i jaja zużywa istotną część światowych zasobów naturalnych. Jedna trzecia gruntów ornych na świecie jest zajmowana przez uprawy na pasze dla zwierząt. Ziemia pod pastwiska i uprawy paszowe pochodzi spod wykarczowanych lasów, co zwiększa emisję dwutlenku węgla i zmniejsza bioróżnorodność. Hodowla w systemie produkcyjnym jest nastawiona na dużą wydajność. To nasila u zwierząt stres, prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, ich dobrostan utrzymywany jest w stopniu minimalnym.

To, czym się odżywiamy należy do podstawowych wyborów, których dokonujemy każdego dnia. Zmniejszenie ilości pokarmów mięsnych w codziennej diecie to realny wpływ konsumenta na wielkość produkcji zwierzęcej oraz przejaw troski – o własne zdrowie, poszanowanie praw zwierząt i stan środowiska naturalnego.

źródło:Klub Gaja