fbpx

Nadmiar ekranów szkodzi dziecku i rodzinie – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

"Nadmiar ekranów szkodzi dziecku i rodzinie" to najnowsza kampania Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę

Jednym z zagrożeń wpływających negatywnie na relacje rodzinne jest nadużywanie urządzeń ekranowych. Ponadto coraz częściej diagnozowane są przypadki regularnego uzależnienia od sieci. Z pomocą przychodzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która działa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2004 roku prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Diagnozuje zagrażające zjawiska i stara się im zapobiegać. Nagłaśnia nowe zagrożenia i niepokojące trendy w sieci w toku kampanii społecznych.

Najnowsza kampania Fundacji, „Nadmiar ekranów szkodzi dziecku i rodzinie” adresowana do rodziców zwraca uwagę na następstwa nadużywania urządzeń ekranowych wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Spędzając znaczną część czasu w sieci, mamy go zdecydowanie mniej dla najbliższych – nie siadamy razem do stołu, nie rozmawiamy, nie słuchamy. Siedząc z głową w smartfonach izolujemy się od świata rzeczywistego, a potrzeba bycia w sieci staje się silniejsza niż potrzeba bliskości. Dziurę relacyjną, która w ten sposób powstaje staramy się załatać wirtualnymi relacjami – i tak koło się zamyka. Dodatkowo, rodzice intensywnie korzystający z urządzeń ekranowych modelują szkodliwe zachowania u dzieci. Nawet jeżeli chcą ustalać z dziećmi zasady korzystania z sieci w domu, to do czasu kiedy sami nie ograniczą dostępu do sieci, nie będą dla swoich podopiecznych wiarygodni.

Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież, a także wskazanie konsekwencji, które się z tym wiążą. Kampania pokazuje też zależności pomiędzy nawykami rodziców, a zachowaniem dzieci w sieci oraz proponuje w tym zakresie zasady dotyczące całej rodziny.

W ramach projektu opracowany został zestaw rekomendacji dotyczących korzystania z Internetu i urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież oraz rodzinne zasady korzystania z sieci w domu.

Domowe zasady ekranowe -

Domowe Zasady Ekranowe

Smartfony, tablety i inne urządzenia ekranowe to stały element naszej codzienności. Dla wielu rodziców wyzwaniem okazują się decyzje dotyczące udostępniania ich dzieciom. Często pojawiają się pytania i wątpliwości odnośnie czasu oraz sposobów korzystania z sieci w codziennym życiu. Obszar ten wymaga wprowadzenia odpowiednich zasad.

Urządzenia ekranowe mają wpływ na funkcjonowanie organizmu młodego człowieka, jego rozwój oraz kontakty z innymi. Ważne jest, aby używanie nowych technologii służyło nam do rozwoju osobistego oraz wzmacniania wzajemnych relacji. Jeśli zależy nam na tym, aby dzieci korzystały z nich w sposób rozsądny, ułatwiający nabywanie ważnych umiejętności, możemy uporządkować zasady korzystania z urządzeń ekranowych za pomocą zestawu reguł, które wyznaczą granice i ramy użytkowania sieci w domu. Dobrze opracowane zasady mają szansę stać się naturalnym elementem życia rodzinnego. Pomagają zadbać o bezpieczeństwo online, uczą uważności oraz równowagi między aktywnościami online i offline. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach prowadzonych działań profilaktycznych nazwała zestaw takich zasad Domowymi Zasadami Ekranowymi.

Domowe Zasady Ekranowe dotyczą wszystkich domowników – zarówno rodziców, jak i dzieci. Dzieci w dużej mierze uczą się poprzez naśladowanie dorosłych. Rodzice mogą swoim zachowaniem dawać przykład właściwego korzystania z urządzeń ekranowych. Na nich też spoczywa odpowiedzialność za konsekwentne przestrzeganie ustalonych reguł. Poniżej omawiamy kwestie, na które warto zwrócić uwagę.

Domowe zasady ekranowe -

Czas z ekranem

Korzystanie z urządzeń ekranowych wpływa na inne aktywności, w tym realizację obowiązków dnia codziennego. Ważne jest określenie ram czasowych używania ich przez członków rodziny.

 • Ustalamy limity czasu spędzanego przed ekranem.
 • Wspólnie korzystamy z urządzeń ekranowych (dot. rodziców i dzieci w wieku 2−12 lat).
 • Wspólnie określamy aplikacje, programy i strony, z jakich korzystają dzieci.

Różnorodność aktywności wspierających rozwój oraz relacje

Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje zróżnicowanych aktywności, które wpływają na rozwój wielu ważnych umiejętności. Organizując mu różne aktywności, pamiętajmy o kilku sprawach.

 • Ważna jest aktywność fizyczna. Maluchy (do 2. roku życia) potrzebują przynajmniej 3 godzin aktywności fizycznej w ciągu dnia. Dzieci starsze – minimum godzinę dziennie.
 • Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci potrzebują wsparcia rodziców w planowaniu i organizacji aktywności bez ekranów.
 • Pamiętajmy o równowadze w podziale na czas spędzany online i offline.
 • Czas, którego nie spędzimy przed ekranem, możemy przeznaczyć na: czytanie książek, zabawy w domu lub na podwórku, wspólne spacery, rozwijanie zainteresowań i pasji, kontakty z bliskimi i przyjaciółmi.

Odpoczynek i regeneracja

Człowiek, aby zachować zdrowie i dobrze się rozwijać, potrzebuje odpowiedniej ilości i jakości odpoczynku. Dlatego bardzo ważny jest sen, który służy też regeneracji układu nerwowego.

 • Dbamy o odpowiednią ilość snu.
 • Nie korzystamy z urządzeń ekranowych przynajmniej godzinę przed snem.
 • Rezygnujemy z ładowania urządzeń ekranowych w sypialni oraz z wykorzystywania ich w funkcji budzika.
 • Ustalamy miejsce w domu, w którym wszyscy domownicy ładują swoje telefony.

Przestrzeń dla rodziny

W życiu codziennym dobrze jest zadbać o rodzinne strefy bez ekranów, w których urządzenia nie będą utrudniały wzajemnych relacji.

 • Planujemy rodzinny czas bez ekranów.
 • Nie korzystamy z ekranów podczas spożywania posiłków.
 • Nie korzystamy z ekranów w czasie zabaw z dzieckiem.
 • W czasie spędzanym wspólnie wyłączamy powiadomienia w aplikacjach.

Aktywności bez ekranów

Aktywności, w czasie których korzystanie z ekranów może nie być bezpieczne, znacznie obniża ich jakość lub przyczynia się do kształtowania niekorzystnych nawyków.

Kiedy dobrze jest zrezygnować z ekranów?

 • Po przebudzeniu. Zasada ta może zapobiec nawykowi sięgania po urządzenia ekranowe od początku dnia.
 • Przy przechodzeniu przez ulicę. Korzystanie ze smartfonów itp. podczas drogi do szkoły czy pracy jest przyczyną wielu wypadków komunikacyjnych.
 • Podczas podróży samochodem (z wyjątkiem długich wypraw). Warto zadbać o to,
  aby korzystanie z urządzeń ekranowych nie stało się jedynym remedium na nudę.
 • Przy odrabianiu pracy domowej. Badania pokazują, że obecność telefonu wpływa negatywnie na zdolność koncentracji i utrudnia naukę.
 • W szkole, respektując obowiązujący tam regulamin.
 • W czasie spotkań ze znajomymi. To czas na rozmowę i inne formy spędzania wspólnego czasu.
 • Zaczynamy dzień bez telefonu.
 • Nie korzystamy z urządzeń ekranowych, idąc do szkoły.
 • Podczas odrabiania lekcji korzystamy z urządzeń ekranowych tylko wtedy, gdy jest
  to niezbędne do rozwiązania zadań domowych.
 • Spotkania z przyjaciółmi staramy się spędzać bez ekranów.

Kontrola rodzicielska

 • Z urządzeń ekranowych korzystamy razem.
 • Rozmawiamy o zagrożeniach online.
 • Dbamy dostosowanie treści, do których dostęp ma dziecko do jego wieku.
 • Ustalamy wspólnie zakres korzystania z programów kontroli rodzicielskiej.

Edukacja i bezpieczeństwo online

Zadbajmy o wartość edukacyjną aktywności w sieci dziecka. Wspierajmy te, które przyczyniają się do jego rozwoju osobistego i społecznego oraz rozwijania zainteresowań. Czuwajmy, aby dziecko korzystało tylko z treści, aplikacji czy gier, które są dostosowane do jego wieku.

 • Rozważnie publikujemy informacje dotyczące wizerunku dziecka.
 • Nie publikujemy swoich danych w sieci.
 • Jeśli coś nas zaniepokoi online, rozmawiamy o tym z rodzicami.
 • Dbamy o ustawienia prywatności swojego profilu.
 • Nie udostępniamy nikomu haseł do kont i profili.