1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. REKLAMA
  4. >
  5. Odporność na stres i praca pod presją czasu

Odporność na stres i praca pod presją czasu

Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca pod presją czasu – tak pracodawcy najczęściej formułują w ogłoszeniach oczekiwania związane z tą umiejętnością. Albo traktujemy je z przymrużeniem oka, albo – niepewni siebie - rezygnujemy z aplikacji na takie stanowisko. Tymczasem powinnyśmy pamiętać, że umiejętności te nie zawsze oznaczają to samo.

W dokumentach aplikacyjnych zamieszczamy zazwyczaj dwa rodzaje umiejętności: zawodowe – związane bezpośrednio z rodzajem zajmowanego stanowiska, oraz tzw. kompetencje miękkie, będące predyspozycjami osobowościowymi. Do tych ostatnich należy właśnie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Pracodawcy, świadomi konieczności posiadania tej umiejętności przez pracowników, coraz częściej decydują się na zamieszczenie jej jako wymagania w ogłoszeniach na bardzo różne stanowiska i w różnych branżach. Sami kandydaci natomiast nie zawsze wiedzą, jak ją rozumieć, a tym samym – jak pisać o niej w CV czy liście motywacyjnym.

A rozumieć ją można wielorako: to, czy dana sytuacja będzie dla nas stresująca w obszarze zawodowym, w dużej mierze zależy od tego, jak reagujemy na wszelkie doświadczenia w codziennym życiu. I tak, dla jednych sytuacją stresującą może być bezpośredni kontakt z klientem lub wypełniony spotkaniami kalendarz, podczas, gdy inni czują się wtedy jak ryby w wodzie. Aby nie traktować wymagań w ogłoszeniu jak suchego zapisu, powinnyśmy zastanowić się, co dla nas samych oznacza sytuacja stresująca i jak sobie wówczas radzimy.

Pierwszym dokumentem, z jakim na etapie preselekcji zapoznaje się rekruter, jest CV i już w nim warto tę umiejętność podkreślić. - Osoby rekrutujące zamieszczają w ogłoszeniach różne wymogi, min. odporności na stres czy pracy pod presją czasu, ponieważ  chcą w ten sposób wyselekcjonować osoby, które bardziej nadają się na dane stanowisko. Rekruterowi zależy więc na tym, aby osoby, które zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną, posiadały określone cechy, jak pewność siebie, przebojowość i zdecydowanie, a już sama odpowiedź na ogłoszenie, w którym mowa jest o odporności na stres, może być sygnałem, że kandydat właśnie te cechy posiadamówi Katarzyna Pytner, konsultant personalny z Grupy branżowej WORK WONDERS.

Nie musimy jednak przepisywać sformułowania zawartego w ogłoszeniu: w profilu zawodowym lub w sekcji opisującej kompetencje możemy podkreślić np. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach wymagających bardzo dobrej organizacji czasu pracy, skuteczność prowadzenia negocjacji oraz umiejętność stawiania priorytetów w pracy wielozadaniowej, albo motywację wynikającą z konieczności podjęcia nowych wyzwań...

Wszystkie te sytuacje wiążą się ze stresem, ale inny jest jego rodzaj. Unikając ogólników, mamy szansę przekazać pracodawcy informację, że doskonale radzimy sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z ludźmi, jesteśmy zorientowane na cel i dobrze zorganizowane lub nowe doświadczenia traktujemy jak wyzwanie, nie jak problem. Oczywiście, w zależności od branży czy stanowiska, pewne aspekty będą ważniejsze niż inne, dlatego powinnyśmy pamiętać o tym przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych i zwrócić szczególną uwagę na te elementy, które są istotne z punktu widzenia danej rekrutacji.

Odporność na stres możemy pokazać również opisując nasze zainteresowania. Zbyt często popełniamy błąd, traktując tę sekcję w CV jako zbędną konieczność. Rezultat jest taki, że rekruter, który zapoznaje się z wieloma aplikacjami, nie może oprzeć się wrażeniu, że wszyscy kandydaci są tacy sami i tym samym się interesują. Jednym z popularniejszych zainteresowań wymienianych w CV jest sport. Takie ogólne stwierdzenie ani nie jest interesujące, ani nie niesie wiele treści. Tymczasem wiele sportów, zwłaszcza ekstremalnych, wiąże się z podniesionym ryzykiem – ich amatorzy mogą zatem pochwalić się większą odpornością na sytuacje stresujące niż inni. Jeśli uprawiasz taką właśnie dyscyplinę, np. wspinaczkę,  i mówisz o tym w CV, rekruter dostaje sygnał, że posiadasz pożądaną cechę.

List motywacyjny jest okazją do tego, żebypochwalić się swoimi sukcesami, zatem i tutaj jest miejsce na podkreślenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. I tak, jeśli nasza dotychczasowa praca wymagała stałej współpracy ze środowiskiem międzynarodowym i licznymi wyjazdami, możemy podkreślić, że właśnie te doświadczenia wykształciły w nas umiejętność radzenia sobie w sytuacjach związanych ze stresem wynikającym ze zróżnicowania kulturowego oraz językowego. Jeśli natomiast nasz pracodawca był wyraźnie zorientowany na wyniki, możemy podkreślić, że dzięki temu miałyśmy szansę wykazać się zdolnością radzenia sobie w sytuacjach, gdy stawiano przed nami konkretne, mierzalne cele, które traktowałyśmy jak na wyzwanie. Warto w takiej sytuacji pochwalić się wynikami, np. osiąganymi targetami. Tym samym pokażemy, ze stres działa na nas mobilizująco, a tę cechę pracodawcy cenią u swoich pracowników. - Nie sztuką wybrać pracownika spośród stu osób, najlepiej zaprosić na rozmowę dziesięciu najlepszych – dodaje Katarzyna Pytner.

Zanim odpowiemy na ogłoszenie, zastanówmy się, jak najlepiej możemy w  jego kontekście przedstawić nasze atuty. Ważne, aby przede wszystkim podkreślić te cechy, które są konieczne na danym stanowisku, ale jednocześnie wypracowałyśmy je na wysokim poziomie. W pewnym sensie chodzi o znalezienie wypadkowej samego stanowiska i naszych cech charakteru. Nie zawsze jest to zadanie łatwe, jednak na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń – zarówno zawodowych, jak i z obszaru pozazawodowego - nie jest również niemożliwe.

Konsultanci, którzy w Architektach Kariery pracują nad dokumentami aplikacyjnymi klientów, przeprowadzają z nimi pogłębiony wywiad, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób przedstawić  ich atuty. Takie indywidualne podejście ma na celu  zwiększenie konkurencyjności kandydatów i wyróżnienie ich dokumentów spośród pozostałych. I właśnie dzięki lepszemu poznaniu indywidualnych predyspozycji oraz sukcesów kandydatów można uniknąć ogólników, jakich nie brakuje w wielu dokumentach, z którymi na co dzień zapoznają się rekruterzy.

Niestety, zbyt często okazujemy się ekspertkami od ukrywania swoich mocnych stron, w ten sposób jednak prawdopodobieństwo, że przekonamy do siebie pracodawcę, znacznie maleje.

Więcej informacji na temat rozwoju kariery na:

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze